Określ warunki w których tworzyy się następujące surowce mineralne:
a) pokłady węgla kamiennego na górnym śląsku ( karbon) :................................................................................
b) wapienie na wużynie krakowsko częstochowskiej ( jura) :...................................................................................
c) złoża soli kamiennej na kujawach ( perm) :..................................................................................

*jak ktoś ma ćw z geo do 3 gim nowej ery pt "planeta nowa" to na str12 więc dla niego rzeaden problem

1

Odpowiedzi

2009-11-21T17:59:28+01:00
A) pokłady węgla kamiennego na Górnym Śląsku(karbon) - wytworzyły się w nieckach o zapadającym się podłożu bagiennym. Duża ilość szczątków roślinnych utworzyła narastającą warstwę torfu. Podczas zapadania się terenu torfowiska pokrywały się warstwą osadów mineralnych przynoszonych przez rzeki, pod wpływem nacisku zaległych warstw i wysokiej temp. torf zmieniał się w węgiel brunatny a potem w kamienny. W skutek przysypywania roślin osadami mineralnymi powstały owe pokłady węgla.
b) wapienie na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej(jura)- powstały w wyniku osadzania się na dnie morskim wapiennych szkieletów organizmów morskich oraz ciągłym obumieraniu i narastaniu nowych warstw koralowców w ciepłym i płytkim morzu, które występowało na tym terenie podczas jury.
c) złoża soli kamiennej na Kujawach(perm)-powstały w wyniku wytracenia się soli z wody morskiej. Sprzyjał temu ciepły i suchy klimat odpowiadający dzisiejszemu klimatowi zwrotnikowemu kontynentalnemu.