Odpowiedzi

2009-11-21T18:12:48+01:00
Akurat mam to teraz na historii...Urzędnicy:
Zgromadzenie ludowe: decydowało o wojnie i pokoju, przymowało lub odrzucało uchwały
Senat:doradzał urzędnikom, kierowali polityka zagraniczną
Konsulowie: 2 urzędnicy czuwali nad wykonaniem uchwał zdromadzenia ludowego i senetu, dowodzili armia, czuwali nad religijnym życiem
Pretorzy: przestrzegali prawa w mieście
Etylowie: czuwali nad porządkiem w mieście, dostarczaliżywność organizowali zabawy
Centorzy:przestrzegali moralności w życiu państwowym, ustalali listę senatorów
Trybuni ludowi: mieli prawo veta tzn sprzeciwu wobec projektów na niekorzysc dla plebejuszy
Dyktator: powoływany na 6 miesiecy w razie zagrozenia panstwa..

część 2 proszę ;))
2 1 2