Zad.1 Uzupełnij zdania

mag*mag*lerne* heiBe*habe*gehe*finde*besuche

Ich.........Sonja Muller.Ich.........ein Gymnasium in Berlin.Ich.........meine Schule to!!!Ich.......auch meine Klasse.Ich........auch meinen Stundenplan.Mein Lieblingsfach ist Geschichte.In Geschichte........ich nur Einsen.
zad.2 Uzupełnij zdania czasownikiem mogen w odpowiedniej formie.

Olaf......Deutsch und Bio.
Und was........... du?
Ich.......Informatik und Musik
.......... du diese Facher auch?
Nein,ich........... Polnisch und Deutsch

zad.3Pogrupuj przymiotniki

cool*gut*interessant*langweilig*nicht gut*nicht schlecht*schlecht*super*toll*gans gut*schwer*uninteressant*so lala
teraz są 3 buźki jedna uśmiechnięta, druga normalna, trzecia ponura
....................... .................. .................
. ..................... .................. ................. ...................... ................
....................... .................. .................
....................... .................
zad.4 Przetumacz ten list

Hallo Katrin,
ich heiBe............und bin............ Jahre alt.Ich besuche ein Gymnasium in.............Ich gehe in die Klasse..........Ich finde meine Klasse............ unde meine Schule.........
Mein Stundenplan ist........... Am Montag habe ich..........
Stunden und am Freitag...........Mein Lieblingsfach ist.........
Ich mag auch............ und............Ich lerne zwei Fremdsprachen:............
und..........In Deutsch habe ich.........
Wie findest du deine Schule und deinen Stundenplan?Schreib mal!
*Dein/Deine...............
3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2009-11-21T18:15:41+01:00
Ich heiße Sonja Muller.Ich besuche ein Gymnasium in Berlin.Ich finde meine Schule to!!!Ich mag auch meine Klasse.Ich mag auch meinen Stundenplan.Mein Lieblingsfach ist Geschichte.In Geschichte habe ich nur Einsen.

zad.2 Uzupełnij zdania czasownikiem mogen w odpowiedniej formie.

Olaf mag Deutsch und Bio.
Und was magst du?
Ich mag Informatik und Musik
Magst du diese Facher auch?
Nein,ich mag Polnisch und Deutsch

zad.3Pogrupuj przymiotniki

cool*gut*interessant*langweilig*nicht gut*nicht schlecht*schlecht*super*toll*gans gut*schwer*uninteressant*so lala
teraz są 3 buźki jedna uśmiechnięta, druga normalna, trzecia ponura
Uśmiechnięta : cool,gut, interessant,super,toll,
Normalna: nicht schlecht,ganz gut so lala
Ponura: langweilig, nicht gut, schlecht, schwer, uninteressant
zad.4 Przetumacz ten list

Hallo Katrin,
ich heiBe............und bin............ Jahre alt.Ich besuche ein Gymnasium in.............Ich gehe in die Klasse..........Ich finde meine Klasse............ unde meine Schule.........
Mein Stundenplan ist........... Am Montag habe ich..........
Stunden und am Freitag...........Mein Lieblingsfach ist.........
Ich mag auch............ und............Ich lerne zwei Fremdsprachen:............
und..........In Deutsch habe ich.........
Wie findest du deine Schule und deinen Stundenplan?Schreib mal!
*Dein/Deine...............

Cześć Katrin,
Nazywam się.... i mam...lat. Chodzę do gimnazjum w...... Chodzę do....klasy.
Uważam moją klase za.....i moją szkołe....
Moj plan lekcji jest.... W poniedziałek mam....lekcji a w piątek....... Moim ulubionym przedmiotem jest..... Lubię też.....i....... Uczę się dwóch języków obcych:......i...... Z niemieckiego mam......
A ty co muślisz o swojej szkole i planie lekcji? Napisz !
Twój/a......
6 4 6
2009-11-21T20:09:48+01:00
Zad. 1
1) heiße
2) besuche
3) mag
4) mag
5) habe (nie jestem pewna)
6) lerne (nie jestem pewna)

Zad. 2
Olaf mag...
Und was magst du?
Ich mag...
Magst du...?
Nein, ich mag...

Zad. 3
Buźka uśmiechnięta: cool, gut, interessant, super, toll, gut.
Buźka normalna: schlecht
Buźka ponura: langweilig, nicht gut, nicht schlecht, uninteressant, schwer

Zad. 4
Cześć, Katrin!
Nazywam się... i mam... lat. Ja chodzę do Gimnazjum w... Ja chodzę do klasy... Ja sądzę, że moja klasa jest..., a szkoła...
Mój plan lekcji jest... W poniedziałek ja mam... lekcji,
a w piątek. Moim ulubionym przedmiotem szkolnym jest... Ja lubię także... i... Ja uczę się dwóch języków obcych... i... Na języku niemieckim ja mam...
Jak oceniasz twoją szkołę i plan lekcji? Napisz!

Możliwe, że mogą być jakieś błędy ;)... To co umiałam, zrobiłam :)
1 5 1
2009-11-21T22:04:35+01:00
Zad.1
Ich heiße Sonja Muller.Ich besuche ein Gymnasium in Berlin.Ich finde meine Schule to!!!Ich mag auch meine Klasse.Ich mag auch meinen Stundenplan.Mein Lieblingsfach ist Geschichte.In Geschichte habe ich nur Einsen.

zad.2 Uzupełnij zdania czasownikiem mogen w odpowiedniej formie.

Olaf mag Deutsch und Bio.
Und was magst du?
Ich mag Informatik und Musik
Magst du diese Facher auch?
Nein,ich mag Polnisch und Deutsch

zad.3 Pogrupuj przymiotniki

cool*gut*interessant*langweilig*nicht gut*nicht schlecht*schlecht*super*toll*gans gut*schwer*uninteressant*so lala
teraz są 3 buźki jedna uśmiechnięta, druga normalna, trzecia ponura
Uśmiechnięta : cool,gut, interessant,super,toll,
Normalna: nicht schlecht,ganz gut so lala
Ponura: langweilig, nicht gut, schlecht, schwer, uninteressant
zad.4 Przetumacz ten list

Hallo Katrin,
ich heiBe..........und bin........... Jahre alt.Ich besuche ein Gymnasium in...........Ich gehe in die Klasse..........Ich finde meine Klasse............ unde meine Schule.........
Mein Stundenplan ist........... Am Montag habe ich..........
Stunden und am Freitag...........Mein Lieblingsfach ist.........
Ich mag auch............ und............Ich lerne zwei Fremdsprachen:...........
und.........In Deutsch habe ich........
Wie findest du deine Schule und deinen Stundenplan?Schreib mal!
*Dein/Deine.............

Cześć Katrin,
Nazywam się... i mam...lat. Chodzę do gimnazjum w......Chodzę do....klasy.
Uważam moją klase za....i moją szkołe....
Moj plan lekcji jest.... W poniedziałek mam....lekcji a w piątek...... Moim ulubionym przedmiotem jest..... Lubię też.....i....... Uczę się dwóch języków obcych:.....i..... Z niemieckiego mam......
A ty co muślisz o swojej szkole i planie lekcji? Napisz !
Twój/a.....
:)
2 5 2