Odpowiedzi

2009-11-21T18:18:51+01:00
Pierwiastek - zbiór jednakowych atomów połączonych w cząsteczki, podczas reakcji chemicznych nie ulega rozkładowi na prostsze

Atom - elektroobojętna drobina posiadająca jedno jądro atomowe, najmniejsza część pierwiastka chemicznego, zachowująca wszystkie jego właściwości

Związek chemiczny - zbiór jednakowych cząsteczek heteroatomowych (np. CO₂, H₂O) lub jednakowych elektroobojętnych zespołów jonów, podczas reakcji chemicznej ulega rozpadowi na prostsze

Pierwiastek o liczbie atomowej Z=20 to wapń Ca.
Znajduje się w 4 okresie, więc jego elektrony są rozłożone na czterech powłokach.
Liczba elektronów walencyjnych wynosi: 2, ponieważ znajduje się w 2 grupie.
A liczba elektronów zgodna z liczbą atomową wynosi 20.
A więc konfiguracja wygląda tak - Ca: K²L⁸M⁸N²