Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-21T18:53:20+01:00
1 ANIMIZM-Animizm (łac. anima - dusza) - zespół wierzeń występujący w religiach archaicznych bądź tradycyjnych zakładający istnienie świata materialnego i duchowego, współistnienie duszy z ciałem, przypisujący duszę lub rzadziej ducha zmarłych ludzi, wszystkim roślinom, zwierzętom, minerałom i żywiołom.

W starożytnej Grecji taką duchową moc przypisywano drzewom (driady, Hamadriady), rzekom (Najady), czy piorunom (Zeus).
2TAOIZM-Taoizm (czasem zapisywany jako daoizm) to tradycyjny chiński system filozoficzny i religijny. Stworzenie filozofii taoistycznej przypisuje się Laozi w VI wieku p.n.e., taoizm religijny powstał w II i III wieku n.e. Za najważniejsze księgi taoizmu uważa się Daodejing oraz Zhuangzi.Tradycyjnie przyjęto, że twórcą taoizmu był Laozi, jednak w rzeczywistości nie jest to takie jasne. Czasy powstania taoizmu były czasami wielkich przemian politycznych i filozoficznych w Chinach. Wielu filozofów (m.in. Konfucjusz) właśnie wtedy rozpoczęło wygłaszać swe nauki. Niektórzy powstanie taoizmu przypisują legistom - filozofom uważającym prawo za największą wartość, promujących bierną postawę wobec świata oraz często określającym życie człowieka mianem Dao - drogi
3SZINTOIZM-Shintō także shintoizm, szintoizm lub sintoizm (jap. 神道, Shintō także shintoizm, szintoizm lub sintoizm? , dosł. droga bogów, przekładane też jako droga duchów, droga bóstw, nauka bóstw) – tradycyjna religia Japonii oparta na mitologii japońskiej, charakteryzująca się politeizmem i różnorodnością przejawów i kultów. Wierzenia shintō nie mają wspólnego kanonu, organizacji ani świętych ksiąg.

Centralnym dla shintō pojęciem są bóstwa kami.Modlitwa jest bardzo prosta: należy stanąć przed ołtarzem, ukłonić się, kilka razy klasnąć i wygłosić swoje życzenie czy podziękowanie. Do tego celu nie są nawet potrzebne jakieś specjalne słowa, modlitwę można również „pomyśleć”.
4 JUDAIZM-Judaizm – religia monoteistyczna, ukształtowana w II tysiącleciu p.n.e.; stanowi religię narodową Żydów. Jest też pierwszą religią abrahamową. Jej wyznawcy znajdują się na całym świecie, ale obecnie jest ich najwięcej w Stanach Zjednoczonych – 5,6 mln i Izraelu – 4,7 mln. Podstawą judaizmu jest wiara w jednego Boga (osobowego, niepodzielnego, będącego bytem niematerialnym, bezcielesnym i wiecznym), będącego nie tylko Stwórcą świata, ale także jego stałym "nadzorcą", czy też "opiekunem". Bóg ten zawarł z ludem Izraela wieczyste przymierze, obiecując ochronę i pomoc w zamian za podporządkowanie się nakazom Boga. Z judaizmu wywodzi się chrześcijaństwo.
5 BUDDYZM-Buddyzm powstał w drugiej połowie I tysiąclecia p.n.e., a jej twórcą był książę Siddhartha Gautama nazwany później Buddą (ok. 560 p.n.e. - 480 p.n.e.). Swą naukę głosił jako wędrowny żebrak-asceta. Buddyzm zasadza się na poszukiwaniu oświecenia dającego wgląd w prawdę i duchowe wyzwolenie (nirwana) przez czynienie dobra, wyrzeczenie się doczesnych pożądań i medytację. Większość odłamów buddyzmu nie posiada żadnych formalnych struktur, prócz klasztorów. Rozprzestrzenił się on z biegiem stuleci głównie w Azji Południowej i Wschodniej, posiada kilka odmian narodowych w Chinach, Japonii i Tybecie, gdzie znany jest jako lamaizm.
6 HINDUIZM-Hinduizm powstał w okresie wczesnego średniowiecza, ok. VII w., jako kontynuacja braminizmu, zachowując system kast i autorytet wed. Zasadza się na monoteizmie, uznając istnienie jednego boga, lecz w wielu postaciach. Najbardziej czczone to Wisznu i Śiwa. Obie religie rozpowszechniły się jedynie w obrębie Indii.
2009-11-21T19:00:25+01:00
1 ANIMIZM-Animizm (łac. anima - dusza) - zespół wierzeń występujący w religiach archaicznych bądź tradycyjnych zakładający istnienie świata materialnego i duchowego, współistnienie duszy z ciałem, przypisujący duszę lub rzadziej ducha zmarłych ludzi, wszystkim roślinom, zwierzętom, minerałom i żywiołom.

W starożytnej Grecji taką duchową moc przypisywano drzewom (driady, Hamadriady), rzekom (Najady), czy piorunom (Zeus).
2TAOIZM-Taoizm (czasem zapisywany jako daoizm) to tradycyjny chiński system filozoficzny i religijny. Stworzenie filozofii taoistycznej przypisuje się Laozi w VI wieku p.n.e., taoizm religijny powstał w II i III wieku n.e. Za najważniejsze księgi taoizmu uważa się Daodejing oraz Zhuangzi.Tradycyjnie przyjęto, że twórcą taoizmu był Laozi, jednak w rzeczywistości nie jest to takie jasne. Czasy powstania taoizmu były czasami wielkich przemian politycznych i filozoficznych w Chinach. Wielu filozofów (m.in. Konfucjusz) właśnie wtedy rozpoczęło wygłaszać swe nauki. Niektórzy powstanie taoizmu przypisują legistom - filozofom uważającym prawo za największą wartość, promujących bierną postawę wobec świata oraz często określającym życie człowieka mianem Dao - drogi
3SZINTOIZM-Shintō także shintoizm, szintoizm lub sintoizm (jap. 神道, Shintō także shintoizm, szintoizm lub sintoizm? , dosł. droga bogów, przekładane też jako droga duchów, droga bóstw, nauka bóstw) – tradycyjna religia Japonii oparta na mitologii japońskiej, charakteryzująca się politeizmem i różnorodnością przejawów i kultów. Wierzenia shintō nie mają wspólnego kanonu, organizacji ani świętych ksiąg.

Centralnym dla shintō pojęciem są bóstwa kami.Modlitwa jest bardzo prosta: należy stanąć przed ołtarzem, ukłonić się, kilka razy klasnąć i wygłosić swoje życzenie czy podziękowanie. Do tego celu nie są nawet potrzebne jakieś specjalne słowa, modlitwę można również „pomyśleć”.
4 JUDAIZM-Judaizm – religia monoteistyczna, ukształtowana w II tysiącleciu p.n.e.; stanowi religię narodową Żydów. Jest też pierwszą religią abrahamową. Jej wyznawcy znajdują się na całym świecie, ale obecnie jest ich najwięcej w Stanach Zjednoczonych – 5,6 mln i Izraelu – 4,7 mln. Podstawą judaizmu jest wiara w jednego Boga (osobowego, niepodzielnego, będącego bytem niematerialnym, bezcielesnym i wiecznym), będącego nie tylko Stwórcą świata, ale także jego stałym "nadzorcą", czy też "opiekunem". Bóg ten zawarł z ludem Izraela wieczyste przymierze, obiecując ochronę i pomoc w zamian za podporządkowanie się nakazom Boga. Z judaizmu wywodzi się chrześcijaństwo.
5 BUDDYZM-Buddyzm powstał w drugiej połowie I tysiąclecia p.n.e., a jej twórcą był książę Siddhartha Gautama nazwany później Buddą (ok. 560 p.n.e. - 480 p.n.e.). Swą naukę głosił jako wędrowny żebrak-asceta. Buddyzm zasadza się na poszukiwaniu oświecenia dającego wgląd w prawdę i duchowe wyzwolenie (nirwana) przez czynienie dobra, wyrzeczenie się doczesnych pożądań i medytację. Większość odłamów buddyzmu nie posiada żadnych formalnych struktur, prócz klasztorów. Rozprzestrzenił się on z biegiem stuleci głównie w Azji Południowej i Wschodniej, posiada kilka odmian narodowych w Chinach, Japonii i Tybecie, gdzie znany jest jako lamaizm.
6 HINDUIZM-Hinduizm powstał w okresie wczesnego średniowiecza, ok. VII w., jako kontynuacja braminizmu, zachowując system kast i autorytet wed. Zasadza się na monoteizmie, uznając istnienie jednego boga, lecz w wielu postaciach. Najbardziej czczone to Wisznu i Śiwa. Obie religie rozpowszechniły się jedynie w obrębie Indii.