Wiedząc ze współczynnik korelacji liniowej wynosi;między stażem pracy x- wlatach i wydajnością pracy y-w szt. na godz wynosi w prubie losowej +0,78 a pruba liczy 225 robotników pewnej fabryki
a) oszacuj przedziałowo współczynnik korelacji liniowej między badanymi cechami dla wszystkich robotników tej fabryki( współczynnik ufności 0,90)
b)sprawdz przypuszczenie że współczynnik korelacji liniowej w populacji generalnej istotnie różni się od zera (poziom istotności o,10)

1

Odpowiedzi

2009-05-16T13:27:51+02:00