Odpowiedzi

2009-05-16T00:47:39+02:00
Γ - załóżmy, że to jest symbol sprawności silnika.

zatem zgodnie ze wzorem γ = (T₁-T₂)/T₁ jest to wzór na sprawność silnika Carnota.

T₁ = 120°C = (120 + 273) = 393 K
T₂ = 15°C = (15 + 273) = 288 K

γ = (T₁-T₂)/T₁ = (393 - 288)/393 = 26%

Odp.: Sprawność Silnika wynosi 26%.
4 5 4