Zad1. ROZWIĄŻ RÓWNANIA..
a) (x+2)do potęgi drugiej=x do potęgi drgiej
b)(x+1)do potęgi drugiej=x do potęgi drugiej-1
c)(x+4)do potęgi drugiej=x(6+x)
d)(3x+2)do potęgi drugiej=x(-2+9x)

zad2. Jakie wyrażenie należy dodać lub odjąć od podanej sumy,aby można było ją przestawić w postaci kwadratu sumy algebraicznej?
a)x do potęgi drugiej +5xy+25y do potęgi drugiej
b)3a do potęgi drugiej+42ab+49b do potęgi drugiej
c)9a do potęgi drugiej+24ab+20b do potęgi drugiej
d)0,16a do potęgi drugiej+ab+b do potęgi drugiej

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-21T18:46:59+01:00
Zad. 1
a) (x+2)²=x²
(x+2) * (x+2)=x²
x²+2x+2x+4=x²
x²-x²+2x+2x=-4
4x=-4/:4
x=-1

b) (x+1)²=x²-1
(x+1)*(x+1)=x²-1
x²+x+x+1=x²-1
x²-x²+x+x=1-1
2x=0/:2
x=0

c) (x+4)²=x(6+x)
(x+4)*(x+4)=x(6+x)
x²+4x+4x+16=6x+x²
x²-x²+16x-6x=-16
10x=-16/:10
x=-16/10 [szesnascie dziesątych]

d) (3x+2)²=x(-2+9x)
(3x+2)*(3x+2)=x(-2+9x)
9x²+6x+6x+6x=-2x-18x²
18x+2x=-18x²-9x²
20x=-27x²/:20
x=-27/20x²

zadania 2 niestety nie wiem jak zrobić, a to pierwsze powinno być dobrze [pewna nie jestem przykładu d]
2009-11-21T18:56:00+01:00
Zad. 1
a) (x+2)²=x²
(x+2) * (x+2)=x²
x²+2x+2x+4=x²
x²-x²+2x+2x=-4
4x=-4/:4
x=-1

b) (x+1)²=x²-1
(x+1)*(x+1)=x²-1
x²+x+x+1=x²-1
x²-x²+x+x=1-1
2x=0/:2
x=0

c) (x+4)²=x(6+x)
(x+4)*(x+4)=x(6+x)
x²+4x+4x+16=6x+x²
x²-x²+16x-6x=-16
10x=-16/:10
x=-16/10 [szesnascie dziesątych]

d) (3x+2)²=x(-2+9x)
(3x+2)*(3x+2)=x(-2+9x)
9x²+6x+6x+6x=-2x-18x²
18x+2x=-18x²-9x²
20x=-27x²/:20
x=-27/20x²