Odpowiedzi

2009-11-21T18:48:30+01:00
I rozbiór; 1772 r
Prusy zajęły część Wielkopolski i Prusy Królewskie: Austria ówczesne województwo krakowskie; Rosjinflanty i wschodnią część ziem białoruskich.Rozbiór ozstał zalegalizowany przez sejm mimo sprzeciwu króla i części polaków(Tadeusz Rejtan)
II rozbiór; 1793
Rosja otrzymała wielkie obszary na Ukrainie i Białorusi; Prusy Gdańsk i toruń oraz Wielkopolskę i częsć Mazowsza, Austria nie brała udziału.Polska całkowicie utraciła dostęp do morza.Wcześniej zaborcy zażądali zwołania sejmu, który miał zatqierdzić zmiany graniczne.Posłowie siedzieli całą noc w sali obrad bez słowa.Opornych aresztowano, rano marszałek sejmu oświadczył, że milczenie jest oznaką zgody na postanowienia Rosji i Prus

III rozbiór; 1795( bezpośrednią przyczyną tego rozbioru był upadek powstania kościuszkowskiego)
Rosja rozszerzyła swe granice na całą Białoruś i Litwę oraz większość Ukrainy ; Prusy otrzymały Warszawę, Austria Kraków i ziemie Pilicę, Wisłę i Bug.Stanisław August złożył koronę.Rzeczpospolita przestała istnieć
12 1 12