Odpowiedzi

2009-11-21T18:57:54+01:00
PODOBIENSTWA
Podobieństwo to dotyczy przypisanych cech Maryi . Matka Boska w obydwu utworach postrzegana była jako osoba bardzo ważna i nadzwyczajna, dlatego, że, w ''Bogurodzicy'' stoi u boku Boga i ludzie kierują ku niej swoje modlitwy. Natomiast w ''Lamencie Świętokrzyskim'' Matka Jezusa uważana jest za osobę nadzwyczajną i jedyną, która została wybrana aby urodzić Syna Bożego.
ROZNICE
Pierwszą z nich jest sytuacja ,w której została przedstawiona Maryja. W ''Bogurodzicy'' jak już wcześniej wspomniałem Maryja stoi u boku Boga i pełni rolę pośredniczki między wiernymi składającymi ku niej modlitwę a Bogiem.
W ''Lamencie świetokrzyskim'' jest natomiast inaczej. Matka Boska stoi pod krzyżem , na którym wisi jej syn Jezus Chrystus, Strasznie z tego powodu cierpi . Bardzo by chciała pomóc swojemu synowi ale nie może, ponieważ znajduje się on za wysoko. Maryja daje przykład kochającej, troskliwej i opiekuńczej matki mówiąc, że poświęciła by się dla swojego syna i wzięła by na siebie ciężar jego męki.
Drugą różnicą dostrzeżoną przeze mnie w tych utworach jest to że w ''Bogurodzicy'' prośby składane są do Maryi o wstawiennictwo u Boga. Analogicznie natomiast jest w ''Lamencie świetokrzyskim'' Maryja strasznie cierpi i to właśnie ona składa prośby aby mogła pomóc swojemu synowi i prosi wszystkie matki, aby modliły się żeby nie spotkało ich to samo.
Kolejną różnicą jest postawa Maryi. W ''Bogurodzicy'' jest ona kobietą spokojną ustabilizowaną emocjonalnie. W ''mencie Świętokrzyskim''aryja z powodu męki syna jest strasznie zdesperowana i czuje się bezradna, ponieważ w żaden sposób nie może uratować syna.
3 4 3