Napisz w kolejności chronologicznej daty wojen i pokojów w 17 w z rosją szwecją turcją kozakami i Rzeczpospolita. Chodzi mi o to, żeby to było podzielone na państwa np
Rosja: 1660-inkorpacja szwedzkich inflant
Rzeczpospolita: 1605 wygrana Chodkiewicza pod Kircholmem
itd
Daje najlepsze
i ma być porządnie zrobione

2

Odpowiedzi

2009-11-21T18:50:10+01:00
1600- rozpoczęcie wojny ze szwecją
1605-Jan Karol Chodkiewicz odniósł zwycięstwo pod Kircholmem
Wojna z Rosją:
1604-polscy magnaci wraz z Dymitrem ruszyli na Moskwę
1606-Polska wypędzona z Rosji
1613- tron moskiewski objął Michał Romanow, zapoczątkował dynastię Romanowów
1917-rozpoczęła się odbudowa potęgi Rosji
wojna z Turcją:
1620-rozpoczęcie wojny
1621-Turcja znalazła się blisko polskich granic
1 4 1
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-21T20:41:10+01:00
I RZECZPOSPOLITA 1605-ZWYCIESTWO POD KIRCHOLMEM
1607 -ZWYCIESTWO POD GUZOWEM(ROKOSZ ZEBRZYDOWS
KIEGO)
1610-ZWYCIESTWO POD KLUSZYNEM (WOJNA POLSKO-
ROSYJSKA)
1620--BITWA POD CECORA(WOJNA POLSKO-TURECKO/
KOZACKA)
1621-BITWA POD CHOCIMIEM(ZWYCIESTWO WOJSK
POLSKO-LITEWSKICH NAD TURKAMI)
1627-BITWA MORSKA POD OLIWA(ZWYCIESTWO POLSKIEJ
FLOTY NAD FLOTA SZWEDZKA)
1651-BITWA POD BERESTECZKIEM(ZWYCIESTWO WOJSK
POLSKICH NAD TURKAMI)
1654-BITWA POD SZKLOWEM(WOJNA POLSKO ROSYJSKA)
1655-POCZATEK POTOPU SZWEDZKIEGO
1656-ROZEJM W NIEMIEZY(POLSKO-ROSYJSKI SOJUSZ
PRZECIWKO SZWECJI)
1658-UGODA HADZIACKA(ROZEJM MIEDZY RZECZPOSPOLITA
A KOZAKAMI)
1659-BITWA POD KONOTOPEM(ZWYCIESTWO WOJSK POLSKO
TATARSKICH NAD ARMIA ROSYJSKA)
1660-POKOJ W OLIWIE(KONIEC POTOPU SZWEDZKIEGO)
1667-ROZEJM W ANDRUSZOWIE(ROZEJM POLSKO-RO
SYJSKI)
1667-BITWA POD PODHAJCAMI(WOJNA POLSKO-TATARSKO
KOZACKA ZAKONCZONA ROZEJMEM)
1671-BITWA POD KALNIKIEM(ZWYCIESTWO SOBIESKIEGO
NAD TURKAMI)
1672-ZDOBYCIE PRZEZ TURKOW KAMIENCA PODOLSKIEGO)
1672-TRAKTAT W BUCZACZU(TRAKTAT POKOJOWY
Z TURCJA)
1672-ZAWIAZANIE PRZEZ SOBIESKIEGO KONFEDERACJI
SZCZEBRZESZYNSKIEJ PRZECIWKO KROLOWI)
1673-BITWA POD CHOCIMIEM(ZWYCIESTWO SOBIESKIEGO
NAD TURKAMI)
1675-BITWA POD LWOWEM(ZWYCIESTWO NAD TURKAMI)
1676-TRAKTAT W ZURAWNIE(WOJNA Z TURCJA)
1677-TRAKTAT POLSKO-SZWEDZKI W GDANSKU
1685-BITWA POD BOJANEM(WOJNA POLSKO-TURECKO/
TATARSKA)
1688-OSTATNI NAJAZD TURECKI NA RZECZPOSPOLITA)
1694-BITWA POD USCIECZKIEM(ZWYCIESTWO ARMII
POLSKO-LITEWSKIEJ NAD TATARAMI)
1699-POKOJ W KARLOWICACH
ROSJA 1610-ZAJECIE PRZEZ WOJSKA POLSKIE KREMLA MOSKIEWSKIE
GO
1611 -POWSTANIE PRZECIWKO POLAKOM NA KREMLU
1617-POKOJ W STOŁBOWIE(POKOJ ROSYJSKO-SZWEDZKI)
1653-WLACZENIE UKRAINY DO ROSJI I WYPOWIEDZENIE
WOJNY RZECZPOSPOLITEJ
1660-INKORPACJA SZWEDZKICH INFLANT
1677-BITWA POD BUZYNEM(WOJNA ROSYJSKO TURECKA)
1689-TRAKTAT W NERCZYŃSKU(TRAKTAT MIEDZYNARODOWY
Z CHINAMI)
1699-TRAKTAT PREOBRAZENSKI(TRAKTAT ROSYJSKO-SAKSO
NSKO DUNSKI PRZECIWKO SZWECJI)
SZWECJA 1624-POROZUMIENIE SZWEDZKO-DUNSKIE
1632-BITWA POD LUTZEN(WOJNA SZWEDZKO-HABSBURSKA)
1634-BITWA POD NORDLINGEN(JAK WYZEJ)
1635-POKOJ W PRADZE
1636-BITWA POD WITTSTOCK-ZWYCIESTWO SZWEDOW NAD
HABSBURGAMI)
1660-POKOJ SZWEDZKO-DUNSKI W KOPENHADZE
TURCJA 1646-BITWA MORSKA POD DARDANELE(WOJNA WENECKO-
TURECKA)
1649-BITWA MORSKA POD FOCA(JAK WYZEJ)
1651-BITWA MORSKA POD PAROS(JAK WYZEJ)
1663-POCZATEK WOJNY TURECKO-AUSTRIACKIEJ
1683-PORAZKA TURKOW POD WIEDNIEM Z WOJSKAMI
HEYMANA SOBIESKIEGO)
1 1 1