Odpowiedzi

2009-11-21T19:15:15+01:00
1. Miała miejsce w latach 1853-1855, a działania wojenne objęły: Morze Czarne i tereny wokół niego, Morze Bałtyckie.Przeciwko Rosji wystąpiły aktywnie wojska Francji i Anglii.W Wiedniu w lutym 1856 roku podpisano pokój, a następnie obradujący w Paryżu kongres pokojowy zakończył wojnę między Rosją a Wielką Brytanią. Austrią, Francją, Sardynią, Prusami, Rosja utraciła zdobycze na Kaukazie, została objęta zakazem posiadania floty wojennej na Morzu Czarnym, utraciła protektorat nad Mołdawią i Wołoszczyzną, została pokonana.Faktycznym zwycięstwem poszczyciła się Wielka Brytania - nie musiała obawiać się konkurencji Rosji w Turcji i na Wschodzie.Francuzi nie wynieśli z wojny wymiernych korzyści.W roku 1859 przedstawicielstwa narodowe Mołdawii i Wołoszczyzny- divany- wybrały na wspólnego władcę pułkownika Aleksandra Kuzę.Pod wpływem Francji sułtan w 1861 roku uznał nowego władcę.23 grudnia roku 1861 książę Aleksander I Kuza ogłosił powstanie zjednoczonej Rumunii ze stolicą w Bukareszcie.
2. Nieograniczona wojna podwodna w I wojnie światowej, rozpoczęta 1 lutego 1917 przez Niemcy, celem było wyczerpanie gospodarcze Wielkiej Brytanii.Atakowano bez ostrzeżenia nie tylko statki Ententy, lecz także neutralne. Ogłoszenie nieograniczonej wojny podwodnej było jedną z przyczyn włączenia się do wojny USA.
3. Sierpień 1914 wojska niemieckie posuwały się na zachód, Francuzi w walkach stracili ok 30% stanu armii.Na początku września roku 1914 pociski artyleryjskie spadły na Paryż.Bitwa nad Marną(6-10 września).1915 r Bułgaria dołączyła do Niemiec, Austro-Węgier oraz Turcji tworząc Czwórporozumienie
1915 rok przyniósł wielką ofensywę państw centralnych na froncie wschodnim, do września tego samego roku wojska rosyjskie utraciły ostatecznie Królestwo Polskie, Litwę, Wołyń, Kurlandię.
1916 rok po ostrej zimie na nowo rozegrały się walki, na froncie zachodnim od 21 lutego trwała prawie rok zacięta bitwa pod Verdun- smierć poniosło 500tys. żołnierzy, czerwiec-listopad 1916 bitwa pod Sommą, wosjka francusko- angielskie stawiły silny opór wojskom i technice niemieckiej.W maju 1916 roku Niemiecy podjęli desperacki krok atakując u brzegów Jutlandii flotę angielską-bitwa morska zakończona klęską niemiecką.
1917 rok w lutym wybuchła rewolucja w Rosji, władze Rządu Tymczasowego wypełniały zobowiązania wobec sojuszników.6 kwietnia 1917 roku do wojny po stronie państw Ententy włączyły się Stany Zjednoczone oferując państwom koalicji nie tylko silną armię, ale również kapitał i się przemysłu jak i ogromne rezerwy.
1918 rok na początku Niemcy podjęły próbę zakończenia wojny na zachodzie, wojska sprzymieżone z głównodowodzącym francuskim marszałkiem Ferdinandem Fochem na czele, oraz wojska amerykańskie podjęły kontrofensywę odrzucając siły wroga.
1 1 1