Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-21T18:56:53+01:00
Znaczenie protistów:
POZYTYWNE
*Brunatnice są wykorzystywane jako pasza
dla zwierząt
*Listownica cukrowa jest używana na dalekim wschodzie do celów kulinarnych
*Ściany komórkowe Brunatnic są wykorzystywane w przemyśle tekstylnym i kosmetycznym jako dodatek do pomadek, kremów i tak zwanej maseczki z alg a także w przemyśle papierniczym
*Skorupki obumarłych otwornic, szkieleciki promienionóżek brały udział w tworzeniu skał osadowych np. kredy piszącej

NEGATYWNE
*zielenice mają niekorzystny wpływ na zbiorniki z wodą powodują (wraz z sinicami) zakwity wód
*Tworzą uciążliwe osady na ścianach akwarium
*Zarodziec malarii-jest to pasożyt wywołujący malarię
*są pasożytami
*Wywołują choroby takie jak
a)Nagana-choroba bydła
b)śpiączka Afrykańska-śmiertelna choroba
c)Choroba Chakasa –atakuje mózg i węzły chłonne
d)czerwonka amebowa
2009-11-21T18:58:32+01:00
Znaczenie protistów dla człowieka:
+ plechy niektórych glonów morskich służą ludziom jako pokarm lub dodatek do pasz dla zwierząt.
+ glony są ważnym surowcem dla wielu gałęzi przemysłu.
- powdują zatykanie rurociągów i zainstalowanych w nich urządzeń filtracyjnych.
- pasożytnicze pierwotniaki atakują rośliny uprawne i zwierzęta hodowlane.
- wiele pierwotniaków wywołuje poważne, często śmiertelne choroby ludzi.
2009-11-21T18:58:45+01:00
-są producentami materii organicznej
-wywołują choroby
-organizmy pionierskie
-oczyszczanie ścieków
-rozkładają materię organiczną
-pokarm dla zwierząt