Odpowiedzi

2009-11-21T19:02:09+01:00
28 lipca 1914 – 11 listopada 1918
skutki I wojny światowej :
-ogromne straty i zniszczenia
-śmierć wielu osób
-zmiany społeczne i polityczne
-straty materialne
-rozpad Austro-Węgier
-liczne przesunięcia granic
-zmiana sposobu prowadzenia wojny
-gwałtowny rozwój techniki wojennej
-wprowadzenie nowej broni (czołgów, samolotów, gazów bojowych)
2009-11-21T22:39:39+01:00
Pierwsza wojna światowa zaczeła sie 28lipca1914r. , a zakończyła 11listopada1918. Skutki wojny:
- Niemcy utracili cześci swoich wschodnich ziem , musieli zrzec sie wszystkich
posiadłość kolonialnych i zapłacić odszodowania wojenne zwycięskim państwom,
- ważnym skutkiem także było powstanie wielu nowych , narodowych państw w Europie Środkowej(największym takim państwem była Polska)
- nastapił także rozpad cesarstwa Austro-Węgierskiego , na jego gruzach powstało wiele państw narodowych, a jego głównym spadkobiercą była znacznie okrojona Austria.
- po zakończeniu wojny w całej Europie nastapił kryzys gospodarczy , byl on spowodowany w dużej mierze wielkimi zniszczeniami wojennymi. Spowodowało to zagrożenie ekspansją komunizmu. Jednak w wyniku poprawy sytuacji gospodarczej udało się zatrzymać postępu komunizmu w Europie. Dużą rolę odegrała także Polska, której udało się zatrzymać ofensywę bolszewicką.
-w osłabionej przez wojnę Rosji, w wyniku rewolucji lutowej został obalony carat. Następnie do władzy doszli bolszewicy, którym udało się wprowadzić represyjny system, który w przyszłości mógł zagrozić europejskiej demokracji.