Zadanie 1.
Bezrogi byk pokrył trzy krowy. Potomek krowy I bezrogiej był rogaty, krowy II rogatej był rogaty, krowy III rogatej był bezrogi. Który allel (rogatości czy braku rogów) był dominujący? Jakie były genotypy wszystkich zwierząt?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-21T21:50:15+01:00
A- allel dominujacy- bezrogi
a-allel recesywny- rogoty

Genotypy:
byk: Aa
I krowa: Aa
II krowa: aa
III krowa: aa

Aa x Aa
F1: AA, Aa, Aa-bezrogie
aa-rogoaty!

Aa x aa
F1: Aa, Aa-rogate
aa,aa - bezrogie

Gdyby było odwrotnie tzn alle rogatosci byłby dominujący krzyżóki nie wychodzą tzn. np. nie ma mozliwości by z bezrogiego byka i bezrogiej krowy był rogaty byk.
jakby co to pisz!!!
4 3 4