Wypisz kolejne liczby całkowite nieparzyste, z których największa jest liczba 2p-3 gdzie p∈C [C czyli liczby całkowite], a następnie
a) wykaż, że suma tych liczb jest podzielna przez 3
b) wyznacz te liczby, jeśli wiadomo, że kwadrat liczby najmniejszej, jest o 94 większy od iloczynu dwóch pozostałych liczb.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-21T20:08:09+01:00
Liczby to:
2p-3
2p-5
2p-7

a) 2p-3+2p-5+2p-7=6p-15=3(2p-5)
b) (2p-7)²=94+(2p-5)×(2p-3)
4p²-28p+49=94+4p-6p-10p+15
4p²-28p-4p²+6p+10p=94-49+15
-12p=60 / ÷-12
p=-5

2×(-5)-3=-10-3=-13
2×(-5)-5=-10-5=-15
2×(-5)-7=-10-7=-17
4 4 4