Odpowiedzi

2009-11-21T19:18:08+01:00
Jeden z samochodzików jedzie w lewo a drugi w prawo na pierwszym jest jedem klocek a na drugim 3 klocki. Chodzi tu o pęd. na wskótek oddziałowywania obydwa ciała uzyskały pędy równe co do wartości ale o przeciwnych zwrotach P1=-p2