W pomieszczeniu o wymiarach 6m, 8m i 3,5m znajduje się w warunkach normalnych około 215 kg powietrza. Przyjmując, że 1 l
powietrza zawiera około 0,27g czystego tlenu, oblicz, ile procent masy powietrza stanowi masa tlenu. Wynik zaokrąglij do całkowitej liczby procentów.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-21T20:14:28+01:00
60dm*80dm*35dm=168000 dm3 ......................1dm3=1L
168000 L * 0,27g = 45360 g = 45,36 kg

215 = 100%
45,36 = x


215x= 4536

x = 21,09 = 21 %