Proszę, ratujcie!!;p

Średniowieczne wzorce do naśladowania i ich związek z kulturą epoki
a) asceta - św. Aleksy
b) święty radosny - św. Franciszek
c) rycerz - Roland
d) władca - Bolesław Chrobry, Bolesław Krzywousty, król Artur, Karol Wielki.WZORCE NALEŻY SCHARAKTERYZOWAĆ, WSKAZAĆ ICH LITERACKIE ŹRÓDŁA.

Z góry ślicznie dziękuję!!:D:D

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-21T23:46:58+01:00
1a: św. Aleksy - swoje życie całkowicie podporządkował Bogu, całkowicie wyrzekając się przyjemności doczesnych, umartwiając ciało i żyjąc w skrajnym ubóstwie; swój czas poświęcał na praktykowanie absolutnego ubóstwa i pokory;
przykłady: literatura hagiograficzna czyli żywot świętego Aleksego ("Legenda o św. Aleksym")

b: św.Franciszek (żyjący wg wzorów franciszkańskich) - jego życie podporządkowane jest Bogu, ale zwraca się on ku innym ludziom, niesie im Słowo Boże, naucza; przykłady: "Kwiatki św. Franciszka z Asyżu"

c: Roland - człowiek stworzony do walki w imię Boga, władcy i ojczyzny; jest osobą głęboko wierzącą, bez wahania oddaje swe życie i miecz w służbę Bogu i Jego namiestnikowi na ziemi - królowi;
cechuje go odwaga, niezłomność, wierność, walka w obronie wiary chrześcijańskiej; przykłady: "Pieśń o Rolandzie"

d: władca - zgodnie z doktryną średniowiecznego feudalizmu jest najwyższym seniorem i następcą Boga na ziemi; jego działanie ma na celu dobro ojczyzny i poddanych; ceni honor i wierność, jest mądry,rozważny,sprawiedliwy, ale ponadto ma kontakt z Bogiem (sny, widzenia), dzięki czemu zawsze podejmuje trafne i właściwe decyzje; przykłady: