1) oblicz jak najprosciej bez uzycia kalkulatora
a) 125*75+125²
b) 146 ² -146*46
c) 82*12+82² + 82*6
d) 1,6*0,4+1.6²
e) 5,2²-0,2*5,2
f) 3,9²+3,9*0,02+3,9*0,08

2) przedstaw iloraz w postaci sumy

a)3x+6y+9/3
b)-4xy+8x+4/4
c)-1/2x+3/4ab/0,25
d)-2/5x²-0,8y ²/0,2

pomocy

1

Odpowiedzi

2009-11-21T19:57:17+01:00
1a) 5³*5²*3+5⁶=5⁵*3+5³²=5⁵(3+5)=25000
B)146(146-46)=14600
c)82(12+82+6)=8200
d)1,6(0,4+1,6)=3.2
e)5,2(5,2-,2)=26
f)3,9(3,9+0,02+0,08)=15,6
2a)x+2y+3
b)-xy+2x+1
c)2x+3ab
d)2x²-4y
61 2 61