Zad1. Wiązanie atomowe występuje w cząsteczkach:
a) O₂, SO₂, H₂O
B) NaCl, N₂, Br₂
c) N₂, J₂, O₂
d) H₂O, J₂, NaCl
zad2. Oblicz stężenie procentowe roztworu otrzymanego po rozpuszczeniu 35g substancji w 150cm³ alkoholu etylowego. Gęstość alkoholu etylowego wynosi 0,78g/cm³
a) ok.30%
b) 3%
c) 17%
d) żadna odp nie jest poprawna

1

Odpowiedzi

2009-11-21T19:29:18+01:00

1. c)

2.
ms= 35g
V rozpuszczalnika - 150cm2
gęstość - 0,78g/cm3

Cp = ms/mr*100%

p=m/v
m= p*v

mrozp= 150 * 0,78
mrozp= 117g

 

mr= 117g+35g=152g

cp=35/152*100%
cp~23,02%

odp d) Żadna odp nie jest poprawna.


Notka edytorska:

Tak to jest, gdy się człowiek zagalopuje. ;/