Odpowiedzi

6√3:2 = 3√3

(3√3)² + 3² = r²
27 + 9 = r²
r = 6

Ob okręgu = 2π*r
Ob = 2π*6
Ob = 12π cm

Odp: Długość okręgu wynosi 12π cm.
49 4 49
Promień okręgu, połowa cięciwy i odległość cięciwy tworzą trójkąt protokątny. (obrazek wyśle w razie potrzeby na e-mil bo mam problem z ładowaniem załączników) Obliczenia:

r²=(3√3)²+3² (3√3 bo połowa cięciwy)
r²=27+9
r²=36
r=√36
r=6
r=6 cm

obwód koła:
2π × 6cm= 12π cm

odp. obwód koła wynosi 12πcm
23 4 23