Przetłumaczyć na angielski, bez tłumacza online!!
Mój dom.


Gdy wchodzi się do mojego domu, jest tam przedsionek koloru białego z wieszakami na kurtki i obrazem. Następnie jest długi korytarz koloru kawowego, w korytarzu jest półka z pamiątkami rodzinnymi i ramki ze zdjęciami. Kuchnia jest koloru żółtego. Jest to miejsce przede wszystkim naszych porannych niedzielnych spotkań, ponieważ znajduje się tam ogromny stół. Pośrodku stołu stoi zawsze świeży bukiet kwiatów. Niedaleko stołu stoi lodówka, obok wiszące patelnie,sztućce i kubki. Zasłony są koloru żółto-zielonego. Miejscem, który tak jak kuchnia znajduje się na parterze jest salon. Salon jest koloru szaro-czerwonego.W salonie znajduje się telewizor, ogromna kanapa, oraz mała biblioteczka.Są również małe schody prowadzące na dół- do piwnicy. Piwnica jest koloru pomarańczowego i zazwyczaj mama tam pierze. Na pierwszym piętrze znajduje się sypialnia rodziców koloru fioletowego. Jest tam ogromne łóżko, szafa, szafki nocne. Niedaleko pokoju rodziców jest łazienka, koloru niebieskiego. jest tam prysznic, umywalka, lustro, wieszak na ręczniki. Następnie jest pokój mojej siostry. Moja siostra ma pokój dwukolorowy, zielono-żółty. Ma bardzo dużo książek w swoim pokoju, puchaty biały dywan żółte zasłony, jedna półka jej mebli jest oszklona. Ma specyficzne ułożenie biurka- po środku pokoju. Kolejnym pokojem jest "pokój komputerowy", koloru białego, jest tam komputer i kanapa. Mój pokój znajduje się na poddaszu, jest koloru zielonego, mam zielono-brązowe meble, żółte zasłony.

3

Odpowiedzi

2009-11-21T19:38:38+01:00
When they are entering my house, there is a vestibule of the colour of the white there with stands to jackets and with image. There is a long corridor of the coffee-coloured colour next, there is a shelf in the corridor with family mementoes and frames with photographs. The kitchen is of yellow colour. There is this place above all of our morning Sunday meetings, since there a huge table is found. In the middle of the table a fresh bouquet of flowers always stands. Near the table a refrigerator, beside hanging frying pans, a cutlery and mugs are standing. Curtains are of yellow-green colour. With place, the way the kitchen is located on a ground floor which living room is. The living room is of szaro-czerwonego.W colour living room a TV set, a huge couch, and small biblioteczka.S ą are also small stairs leading to the bottom- to the basement. The basement is orange-coloured and the mum there is usually washing. On the first floor a dormitory town of parents of the purple colour is. There is a huge bed there, wardrobe, bedside tables. There is a bathroom near the room of parents, of the colour blue. there is a shower there, washbasin, mirror, towel rail. There is a room of my sister next. My sister has the two-coloured, green-yellow room. He has many books very much in his room, fluffy white carpet yellow curtains, one shelf of her furniture is glassed in. Peculiar arranging the desk- has all over the centre of the room. A "computer room" is a next room, of white colour, there are a computer and a couch there. My room is located on an attic, he is of green colour, I have green-brown furniture, yellow curtains
1 1 1
2009-11-21T19:42:15+01:00
When it is entered for my house, there there is with hangers loops on jackets color white and image. Corridor of coffee color is next debt long, shelf is with family reminders in corridor and frames with photos. Kitchen is yellow color. First of all, this place is our morning sunday meetings, as there huge table is placed . Fresh bouquet of flower stands in the middle table always. Cooler stands nearly table, beguile near hanging frying pan, table silver and mugs. Veils are -green color yellow. Place, which who is placed be on ground floor kitchen salon so as. Salon is find be placed color tv set salon grey-red.W, huge couch, and small stairs on bottom small also leading read. for cellar -. Cellar is orange color and usually there mum launders. Bedroom of father of parents of magenta color is placed on first storey. There huge bed is, case, night cases. Bathroom is nearly chamber of peace of father parents, blue color. There shower is, mirror, hanger loop on towels. Chamber of peace of my sister is next. My sister has two-color chamber peace, greenly -yellow. Has in chamber peace books outsized, downy white carpet yellow veil, one shelf of its her furniture is glassed. Peculiar laying of desk has after center of means of chamber peace -. There is next chamber peace chamber peace computer , white color, there computer is and couch. My chamber peace is placed on attic, it is green color, it beguile -brown furniture greenly, yellow veils.
2009-11-21T21:25:10+01:00
When you enter my house, there is a white porch with hooks for jackets and image. Then there is the color of coffee a long corridor, the corridor is a souvenir shelf and frame with family photos. The kitchen is yellow in color. This is primarily a place of our Sunday morning meetings, because there is a huge table. In the middle of the table is always fresh bouquet of flowers. Table stands near the fridge, next to the hanging pans, cutlery and cups. The curtains are yellow-green. Place, which is like a kitchen on the ground floor is the living room. Body color is gray-czerwonego.W living room has a TV, large sofa, and a small biblioteczka.Są also a small staircase leading down to the cellar-. The cellar is orange, and usually there mom feathers. The first floor has a bedroom of parents of color purple. There is a huge bed, wardrobe, bedside tables. Close to their parents' room is the bathroom, the color blue. there is a shower, sink, mirror, towel rail. Then there is my sister's room. My sister has a room two colors, yellow-green. Has a lot of books in his room, fluffy white carpet, yellow curtains, one shelf of the furniture is glassed. Has a specific arrangement of the desk-in the middle of the room. The next room is a "computer room", in white, there is a computer and a sofa. My room is on the top floor, is green, my green-brown furniture, a yellow veil.