Dany jest prostokat o bokach a i b oraz prostokat o bokach c i d długosc boku c to 90 % długosci boku a długosc boku d to 120 % długosci boku b .Oblicz ile procent pola prostokata o bokach a i b stanowi pole prostokata o bokach c i d

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-21T19:59:06+01:00
C=0,9a
d=1,2b

P1 = a * b = 1 * 1 = 1
P2 = c * d = 0,9 * 1,2 = 1,08

P2/P1 = 1,08 - 1 = 0,08

0,08 * 100 % = 8%
100 % + 8 % = 108 %