Zadania rozwiąż z obliczeniami !!!!!

1. jakim kątem jest kąt przyległy do kąta ( ostrym czy rozwartym ? )
a) ostrego
b) rozwartego ?

2. oblicz miarę kąta przyległego do kąta o mierze
a)150 stopni
b)75 stopni
c)a
d)90 stopni + a

3.
z dwóch kątów przyległych jeden jest dwa razy większy od drugiego. Oblicz miary tych kątów.

4.
z dwóch kątów przyległych miara jednego jest o 28 stopni większy od miary drugiego. Oblicz miary tych kątów.

5.
oblicz miarę kąta który stanowi ⅕ kąta do niego przyległego

6.
Czy kąty AOB i BOC są przyległe , jeżeli jeden z nich stanowi ²₃ kąta prostego a drugi jest dwa razy większy ?

Dziękuje za odp :D

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-21T20:01:22+01:00
1.
Suma dwóch kątów przyległych ma mieć 180* (* to stopnie)
więc jeśli jeden kąt jest rozwarty to drugi musi być ostry :)

2.
a) 180* - 150*= 30*
b) 180* - 75* = 105*
Wszystkie przykłady robisz analogicznie do tego....
c) 180*- a = 180*-a (tak, tak- taki jest wynik)
d) 180* - (90*+a)= 180 * -90* - a = 90* - a (zrobił nam się minus ponieważ opuściliśmy nawias)

3.

180* = x + 2x
180* = 3x / 3
60* = x

jeden kąt ma 60 stopni, a drugi dwa razy więcej czyli 120.

4.
180= x + x+ 28
180= 2x+28
152 = 2x
x = 76

a drugi 76+28


5.
180 = x + 3x
180= 4x
x= 45

6.

2/3 kąta prostego to 60*
drugi dwa razy większy więc ma 120

120+60= 180
No, wszystko :)
W zamian za pomoc mam prośbę.....

Możesz kliknąć w ten link ?

http://www.uski.edu.pl/?page=ankieta&sid=5&odk=0&str=1
i zagłosować na mnie? tj. Małgorzata Rakicka? Z góry dzięki

3 5 3
2009-11-21T20:04:32+01:00
1. a rozwarty
b ostry
2. a) 180o - 150o = 30o
b) to samo =105o
c) 180o -a
d) 90o -a
3. 180o :3 = 60o
60o x 2 = 120o
4. 180o:2 - 90o 28o:2=14o 90+14=104o 90o-14= 76o
5. 180o :6 = 36 5x36 = 144
6. tak 60o i 120o
2 5 2
2009-11-21T20:30:37+01:00
1. pierwszy jest rozwarty
drugi ostry
2. a 180⁰ - 150⁰ = 30⁰
b 180⁰ - 75⁰ = 105⁰
c 180⁰ - a = 180⁰ - a
d 180⁰ - (90⁰ + a) = 180⁰ - 90⁰ - a = 90⁰ - a
3. również zrobiłam na x
180⁰ = x + 2x
180⁰ = 3x /:3
60⁰ = x
4. 180 = x + x + 28
180 = 2x + 28
-2x = 28-180
-2x = -152
x = 76
5. 180 = x + 3x
180 = 4x
x = 45
6. 2/3 kąta prostego wynosi 60⁰
drugi to 60⁰ * 2 = 120⁰
120⁰ + 60⁰ = 180⁰

;)
2 5 2