W miejsce kropek wstaw odpowiednie wzory i dobierz współczynniki stechiometryczne

1. CH3-CH2-COH+ .....................---> CH3-CH2-COOH+Cu2O+H2O
2. CH3-CH2-OH+Na ---> ..............................+ H2
3. CH-CH-CH-COH+Ag2O--->........................+Ag

1

Odpowiedzi

2009-05-16T10:06:17+02:00
1. CH3-CH2-CHO + 2Cu(OH)₂ ---> CH3-CH2-COOH + Cu2O + 2H2O

2. 2CH3-CH2-OH + 2Na ---> 2CH3-CH2-ONa + H2

3. CH₃-CH₂-CH₂-CHO + Ag₂O ---> CH₃-CH₂-CH₂-COOH + 2Ag
1 4 1