Prostokątna działka o polu 7a i długości 28m ma krótszy bok wspólny z działką kwadratową. Właściciele obu działek zlecili wykonanie ogrodzenia w cenie 120zł za metr biezący. Ile każdy z nich zapłaci za ogrodzenie, jeżeli kosztami wspólnej cześci ogrodzenia podzielą sie równo?

Zadanie zaczęte :
Dane:
P1= 7a=700m2
c=28m
1m --- 120 zł

Szukane :
k1=? (koszt właściciela działki prostokatnej)
k2=? (koszt właściciela działki kwadratowej)Dalej nie potrafie zrobić zadania.
Proszę pisać co się oblicza. Np. Obliczam Pole działki .

Z góry bardzo dziękuję i pozdrawiam ; *******

3

Odpowiedzi

2009-11-21T20:09:55+01:00
Najpierw trzeba obliczyć drugi bok działki prostokąta. Mając pole i jeden bok, obliczymy drugi
700:28 = 25 ----------> krótszy bok
Trzeba obliczyć obwód prostokąta, żeby dowiedzieć się ile potrzeba siatki
Obw. prost.=2(a+b)
obw.= 2(28+25)= 2*53= 106 m
Obwód działki prostokątnej wynosi 106 m

Działka prostokątna graniczy krótszym bokiem z działką kwadratową.
Krótszy bok wynosi 25 m i tyle metrów będą grodzić sąsiedzi wspólnie.
Ale cały obwód działki kwadratowej wynosi 4*25=100

Właściciel działki prostokątnej ogrodzi sam 106-25=81m
Właściciel działki kwadratowej ogrodzi sam 100-25=75m

Obliczamy ile każdy zapłaci za swoją część
81*120=9720
75*120=9000
Teraz trzeba doliczyć wspólną część ogrodzenia
(25*120) :2= 3000:2= 1500
Za wspólną część każdy z nich zapłaci po 1500zl.

Właściciel działki Prostokątnej zapłaci za ogrodzenie:
9720 + 1500=11 220
Właściciel działki kwadratowej zapłaci
9000 + 1500= 10 500
4 5 4
2009-11-21T20:38:48+01:00
700 ÷ 28 = 25 to jest krótszy bok
Obwód prostokąta: 2 (a + b)
Obwód: 2 * (28 + 25) = 2 * 53 = 106m
Obwód działki prostokątnej wynosi 106m.

Cały obwód działki kwadratowej wynosi: 4 * 25 = 100

Właściciel działki prostokątnej ogrodzi sam 106 - 25 = 81m
Właściciel działki kwadratowej ogrodzi sam 100 - 25 = 75m

81 * 120 = 9720
75 * 120 = 9000
(25 * 120) ÷ 2 = 3000 ÷ 2 = 1500zł← tyle zapłacą za wspólną część

9720 + 1500 = 11 220←tyle zapłaci właściciel działki prostokątnej
9000 + 1500 = 10 500←a tyle właściciel kwadratowej
3 3 3
2009-11-21T20:45:17+01:00
Koszt za m 120m
a-szerkość
7a=700m²
b=28m
a= 700:28=25m
obwód działki prostokątnej bez boku wspólnego = 25+2x28=25+56=81
obwód działki prostokątnej bez boku wspólnego = 3x25m=75
koszt boku wspólnego dla 1 ogrodnika=25x120/2=1500zł
koszt działki prostokątnej = 81*120+1500=9720+1500=11220zł
koszt działki porstokątnej = 75x120+1500=9000zł
1 1 1