1. Gaz działa siłą 200 kN na powierzchnię szyby o polu 2 m². Oblicz ciśnienie wywierane przez gaz na szybę. Wyraź to ciśnienie w hPa.

2.
Wskaż zdania prawdziwe:

a) Iloraz wartości siły nacisku i pola powierzchni nazywa się ciśnieniem.
b) Jednostką ciśnienia jest gram na centymetr kwadratowy.
c) Na większą powierzchnię działa większa siła nacisku.
d) Ciśnienie nie jest wielkością wektorową.

3.
Książka leżą jedna na drugiej. Wytłumacz, dlaczego kartkę papieru trudniej wyciągnąć spod trzeciej książki niż spod drugiej.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-21T23:49:57+01:00

1.
P=F/s
P= 200kN/2m²=200000N/2m²=100000N/m²=100000Pa=1000hPa
2.
prawdziwe- a
3.
Ze względu na większą siłę nacisku.