Wypisz po 10 informacji o państwach graniczących z Polską.
Na 23 listopada (poniedziałek.)

WSZYSTKICH państw, tj: Niemcy, Ukraina, Słowacja, Białoruś, Czechy, Litwa, Rosja (obwód kaliningradzki.)

Czyli o każdym państwie 10 informacji (krótkich, zwięzłych), np powierzchnia etc.
W sumie wychodzi 70 informacji (:

3

Odpowiedzi

2009-11-21T20:52:32+01:00
NIEMCY
-Powierzchnia:357 tys km(2) (2) kwadratowe.
-Ludność:82,4 mil.
-Stolica:Berlin.
-Współczynnik przyrostu naturalnego:(-1.3 %o). %o-promile
-Saldo migracji:180000 osób.
-Przeciętna długość życia:Mężczyźni-75 lat,kobiety-81 lat.
-Analfabetyzm:brak.
-Stopa bezrobocia:9,8%.
-Struktura zatrudnienia(%):rolnictwo-3;przemysł-33;usługi-64.
-PKB:29100 USD/mieszk.

ROSJA:
-Powierzchnia:17,1 mln km(2).
-Ludność:143 mln.
-Stolica:Moskwa.
-Współczynnik przyrostu naturalnego:(-4,2%o).
-PKB:3000 USD/mieszk.
-Struktura PKB(%):rolnictwo-7;przemysł-37;usługi-65.
-Udział surowców mineralnych w dochodach z eksportu:80%.

CZECHY:
-Powierzchnia:78,8 tys. km(2).
-Ludność:10,2 mln.
-Stolica:Praga(Praha)
-Struktura PKB(%):rolnictwo-4;przemysł-41;usługi-55.
-Struktura zatrudnienia(%):rolnictwo-5;przemysł-35;usługi-60.
-PKB:5600 USD/mieszk.
-Handel zagraniczny:
import:43,2 mld USD
eksport:40,8 mld USD
-Główni partnerzy handlowi: Niemcy,Słowacja,Austria,Polska,Francja.

tylko 3,ale to zawsze coś ;D
  • Użytkownik Zadane
2009-11-21T20:55:55+01:00
Niemcy
powierzchnia:357 114,22 km²
ludność: 81 900 000
waluta: euro
religia: katolicyzm, protestantyzm
j. urzędowy: niemiecki
stolica: Berlin
graniczy z 9 państwami
liczba "dzielnic" 16
ustrój: republika związkowa
gł. miasta: Hamburg, Monachium

Ukraina
pow.603,7 km2
lud. 47,732 mln
wal.hrywna ukraińska
religia: prawosławie
j. urzędowy: ukraiński
stolica: Kijów
graniczy z 7 państwami
największa mniejszość narodowa: Rosjanie
ustórj:republika
gł. miastas: Charków

Słowacja
ustrój: republika
pow. 49,012 tys. km2
lud. 5,423 mln
stolica: Bratysława
gł. miasta: Koszyce, Nitra
j. urzędowy: słowacki
religia: katolicyzm
najwięk. mniej. nar.: Węgrzy
waluta: euro
gr. z 5 państwami

Białoruś
ustrój: republika
pow. 207,6 tys. km2
lud. 10,311 mln
stolica: Mińsk
gł. miasta: Homel, Witebsk
j. urzędowy: białoruski
religia: prawosławie
najwięk. mniej. nar.: Rosjanie
waluta: rubel
gr. z 5 państwami

Czechy
ustrój: republika
pow. 78,866 tys. km2
lud, 10,246 mln
stolica: Praga
gł. miasta: Brno, Ostrawa
j. urzędowy: czeski
religia: katolicyzm
najwięk. mniej. nar. : Słowacy
waluta: euro
gr. z 4 państwami

Litwa
ustrój: republika
pow. 65,2 tys. km2
lud. 3,607 mln
stolica: Wilno
gł. miasta: Kowno, Kłajpeda
j. urzędowy: litewski
religia: katolicyzm
najwięk. mniej. nar. :Rosjanie
waluta lit
gr. z 4 państwami

Rosja (obwód)
Stolica Kaliningrad
Powierzchnia 15 096 km²
Liczba ludności 937 400
(tylko tyle znalazłam)
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-21T22:08:54+01:00
NIEMCY
-ustrój polityczny: republika federalna
-głowa państwa: prezydent federalny Horst Köhler
-powierzchnia: 357 114,22 km²
-liczba ludności: 81 900 000
-gęstość zaludnienia: 229,7 osób/km²
-język: niemiecki
-stolica: Berlin
-waluta: 1 euro = 100 eurocentów
-religia dominująca: katolicyzm, protestantyzm
-PKB na osobę: 39 854 USD

UKRAINA
-ustrój polityczny: republika parlamentarna
-głowa państwa: prezydent Wiktor Juszczenko
-powierzchnia: 603 700 km²
-liczba ludności: 46 143 700
-gęstość zaludnienia: 77 osób/km²
-język: ukraiński
-stolica: Kijów
-waluta:1 hrywna=100 kopiejek
-religia dominująca: prawosławie
-PKB na osobę: 7532 USD

SŁOWACJA
-ustrój polityczny: demokracja parlamentarna
-głowa państwa: prezydent Ivan Gašparovič
-powierzchnia: 49 035 km²
-liczba ludności: 5 455 000
-gęstość zaludnienia: 111 osób/km²
-język: słowacki
-stolica: Bratysława
-waluta: 1 euro = 100 eurocentów
-religia dominująca: katolicyzm
-PKB na osobę: 22 024 USD

BIAŁORUŚ
-ustrój polityczny: republika prezydencka
-głowa państwa: prezydent Alaksandr Łukaszenka
-powierzchnia: 207 600 km²
-liczba ludności: 9 662 900
-gęstość zaludnienia: 47 osób/km²
-język: białoruski, rosyjski
-stolica: Mińsk
-waluta: 1 rubel białoruski = 100 kopiejek
-religia dominująca: prawosławie
-PKB na osobę: 12 291 USD

CZECHY
-ustrój polityczny: republika parlamentarna
-głowa państwa: prezydent Václav Klaus
-powierzchnia: 78 866 km²
-liczba ludności: 10 489 183
-gęstość zaludnienia: 133 osób/km²
-język: czeski
-stolica: Praga
-waluta: 1 korona czeska = 100 halerzy
-religia dominująca: brak (ateizm)
-PKB na osobę: 25 395 USD

LITWA
-ustrój polityczny: republika parlamentarna
-głowa państwa: prezydent Dalia Grybauskaitė
-powierzchnia: 65 200 km²
-liczba ludności: 3 343 500
-gęstość zaludnienia: 52 osób/km²
-język: litewski
-stolica: Wilno
-waluta: 1 lit = 100 centów
-religia dominująca: katolicyzm
-PKB na osobę: 18 855 USD

ROSJA
-ustrój polityczny: republika federalna o semiprezydenckim (mieszanym) systemie rządów
-głowa państwa: prezydent Dmitrij Miedwiediew
-powierzchnia: 17 075 400
-liczba ludności: 140 041 000
-gęstość zaludnienia: 8,2 osób/km²
-język: rosyjski
-stolica: Moskwa
-waluta: 1 rubel rosyjski = 100 kopiejek
-religia dominująca: prawosławie
-PKB na osobę: 16 085 USD

ROSJA (OBWÓD KALININGRADZKI)
-ustrój polityczny: republika federalna o semiprezydenckim (mieszanym) systemie rządów
-głowa państwa: prezydent Dmitrij Miedwiediew ( gubernator Gieorgij Walentinowicz Boos)
-powierzchnia: 15 096 km²
-liczba ludności: 937 400
-gęstość zaludnienia: 62,6 os./km²
-język:rosyjski
-stolica: Kaliningrad
-waluta: 1 rubel rosyjski = 100 kopiejek
-religia dominująca: prawosławie