Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-21T21:10:04+01:00
Zad.1
Kawałek marmuru o objętości 3 cm sześcienne ma masę 8,1 g , natomiast kawałek lodu o objętości 8dm sześciennych ma masę 7,2 kg . Ile razy gęstość lodu jest mniejsza od gęstości marmuru???


Marmur
V=3 cm³
m=8,1g
d₁=m/V=8,1g/3cm³= 2,7 g/cm³

Lód
V=8dm³=8000cm³
m=7,2kg=7200g
d₂=m/V=7200g/8000cm³ = 1,1 g/cm³

Ile razy gęstość lodu jest mniejsza od gęstości marmuru?
d₁/d₂=2,7 g/cm³ / 1,1 g/cm³= 2,45

Odp. Gęstość lodu jest ok. 2,45 razy mniejsza od gęstości marmuru.
14 3 14