1 zadanie

Ciało przebywa drogę 12 m w ciągu 3 s. Oblicz średnią prędkość tego ciała.

2 zadanie

Pociąg osobowy porusza się z prędkością średnią równą 50km/h. Po jakim czasie przebędzie drogę 80 km?

3 zadanie

Średnia prędkość pociągu osobowego wynosi 40km/h. Jaką odległość przebędzie ten pociąg w ciągu 3h?
Po jakim czasie pociąg przebędzie drogę 100km?

4 zadanie
Samochód przebywa odcinki drogi 30km i 50km w czasach wynoszących odpowiednio 30min i 40min. Znaleźć:

a) prędkość średnią na każdym odcinku
b) prędkość średnią na całej trasie

5 zadanie

Motorówka porusza się względem wody z prędkością 2m/s. Prąd wody płynie z prędkością 0,5m/s.
Znaleźć prędkość motorówki względem brzegu jeżeli porusza się ona:

a) z prądem
b) pod prąd
c) kierowana przez sternika prostopadle do brzegu

6 zadanie

Płyta gramofonowa wykonuje 33 obroty w ciągu minuty. Oblicz, jaka jest częstotliwość oraz ile
wynosi okres obrotu tej płyty. Z jaką prędkością liniową oraz kątową, porusza się paproszek przylepiony
do krawędzi płyty, a z jaką punkt położony w odległości 5cm od środka płyty? Średnica płyty wynosi 30cm.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-21T20:38:11+01:00
1 zadanie
Ciało przebywa drogę 12 m w ciągu 3 s. Oblicz średnią prędkość tego ciała.
V=S/T
V=12m/3s=4m/s

2 zadanie
Pociąg osobowy porusza się z prędkością średnią równą 50km/h. Po jakim czasie przebędzie drogę 80 km?
V=S/T
T=S/V
T=80km / 50km/h=1,6h

3 zadanie
Średnia prędkość pociągu osobowego wynosi 40km/h. Jaką odległość przebędzie ten pociąg w ciągu 3h? Po jakim czasie pociąg przebędzie drogę 100km?
S=V*T
S=40km/h*3h=120km
T=S/V
T=100km / 40km/h=2,5h

4 zadanie
Samochód przebywa odcinki drogi 30km i 50km w czasach wynoszących odpowiednio 30min i 40min. Znaleźć:
a) prędkość średnią na każdym odcinku
I 30km/0,5h=60km/h
II 50km / 2/3h= 75km/h