Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-21T21:00:09+01:00
Wypisz plemiona zamieszkujące półwysep Apeniński w V w.p.n.e.:
Etruskowie
Umbrowie
Sabinowie
Samnici
Latynowie
Japygowie
Messapowie
Lukanowie
Brucjowie
Sykulowie
Wenetowie
Sykanowie
Karnowie
Ligurowie
Istrowie
waleczni Celtowie


Opisz Uprawnienia :
a) konsulowie - na czele państwa stało dwóch konsulów, byli wybierani na rok, czuwali nad wykonywaniem uchwał Senatu i Zgromadzenia Ludowego, podczas wojny dowodzili wojskiem, posiadali pełnię władzy cywilnej, zwoływali posiedzenia Senatu.
b) Zgromadzenie Ludowe - mogli uczestniczyć w nim wszyscy obywatele rzymscy niezależnie od posiadanego majątku, powoływało urzędników i konsulów, decydowało o wojnie i pokoju, uchwalało nowe ustawy, zatwierdzało wyroki śmierci,
c) Senat - liczba senatorów zmienna od 300 do 900, skład zmieniał się co 5 lat, , zarządzał finansami, wypowiadał się w sprawach państwa, przygotowywał projekty praw, prowadził politykę zagraniczna.
2009-11-21T21:05:40+01:00
plemiona:
-Brucjowie
- Mesapiowie
-Japygowie
- Lukanowie
-Samnici
-Umbrowie
Picenowie
-Latynowie
-Wolskowie
-Frentanowie
-Marsowie
-Sabinowie
-Etruskowie
-Wentenowie

Konsul- sprawował najwyższą władzę, było ich dwuch. By zastać konsulem należało wcześniej sprawować niższe urzędy. Byli wybierani na rok. Jeśli obaj przebywali w Rzymie to swoje obowiązki wykonywali kolejno co miesiąc. Zwoływali posiedzenia senatu, nakładali kary za nieprzestrzeganie rozporządzeń, nadzorowali finanse, sądownictwo, pobór do legionów, sprawowali naczelne dowództwo na terenie Italii, mieli prawo do uchylania zarządzeń innych urzędników. Czuwali nad składaniem ofiar bogom i dokonywali wróżb wraz z augurami

Senat- składał się z 300 członków ale ich liczba stale wzrastała. minimum 46 lat. Mieli prawo do noszenia tuniki z szerokim czerwonym pasem, sandałów z czerwonej skóry oraz złotego pierścienia. Funkcje ustawodawcze senat uzyskał dopiero pod koniec republiki. Wcześniej zajmował się administracją prowincjami, polityką zagraniczną, kultami religijnymi, dysponowaniem ziemią. W szczególnych przypadkach senat wyłączał spod prawa niebezpiecznych obywateli.

zgromadzenie obywateli- decydowało o wypowiedzeniu wojny, zawieraniu pokoju, wyborze urzędników i przyjęciu bądź odrzuceniu projektów uchwał