Odpowiedzi

2009-05-16T11:26:10+02:00
Obliczamy objętośc naczynia :

δ = m/V
V = m/δ = 1.6 / 800 = 0.002 m³

Teraz liczymy wysokośc słupa cieczy w naczyniu ze wzoru na objetosc :

V = P₁ x H
H = V / P₁ = 0.002m³ / 0.01m² = 0.2m

Ciśnienie wywierane na dno naczynia liczymy ze wzoru :

p = δ x g x H = 800 x 10 x 0.2 = 1600 Pa

Pozdrawiam :)