Poddano analizie szarozielony, klarowny roztwór soli. Podczas wykonywania doświadczeń poczyniono następujące obserwacje:
Po dodaniu do próbki wodorotlenku sodu wytrącił się szarozielony osad, który po-dzielono na dwie części Do jednej części dodano nadmiar wodorotlenku sodu, a do drugiej nadmiar kwasu solnego. W obu wypadkach nastąpiło zaniknięcie osa¬du i roztwór ponownie stal się klarowny. Natomiast po dodaniu do próbki soli roztworu chlorku baru nastąpiło wytrącenie białego osadu.
Odpowiedz, która z wymienionych soli była rozpuszczona w badanym roztworze AI2(SO4)3, CuSO4, Cr2(SO4)3, Cu3(PO4)2, CrCI3 czy Al(NO3)3, Napisz odpowiednie równania reakcji.

AI2(SO4)3,- wykluczam bo jest biały
CuSO4,- wykluczam bo jest niebieski
Cu3(PO4)2- wykluczam bo jest nierozpuszczalny
Al(NO3)3- wykluczam bo jest biały
Więc to musi być
Cr2(SO4)₃ + 6NaOH → 2Cr(OH)₃ ↓ + 3Na₂SO₄
lub
CrCI₃ + 3NaOH → Cr(OH)₃ ↓ + 3NaCl

i co dalej?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-21T20:59:50+01:00
Weź pod uwagę ostatnią czynność czyli dodanie BaCl2
Ba2+ + SO4 2- --> BaSO4 <biały osad>
już chyba nie masz wątpliwości że musiał być tam anion SO4 2- z Cr2(SO4)3
:)