Ocena na koniec roku szkolnego jest średnią ważoną ocen z prac klasowych z wagą 50 %, prac domowych z wagą 20 %, kartkówek z wagą 15 % oraz odpowiedzi ustnych z wagą 15 %. Jaką ocenę otrzyma uczeń, który z pracy klasowej dostał 4, z pracy domowej –3, z kartkówki –6 oraz z odpowiedzi –2.

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-21T21:01:05+01:00
0,5 * 4 + 0,15 * 6 + 0,2 * 3 + 0,15 * 2 = 2+0,9+0,6+0,3=3,8 dostanie 3+, albo 4-, zalezy od kryteriow ;)
2009-11-21T21:06:46+01:00
0,5a + 0,2b + 0,15c + 0,15d = ocena końcowa
0,5*4 + 0,2*3 + 0,15*6 + 0,15*2 = 2+0,6+0,9+0,3 = 3,8
po zaokrągleniu 4