1) Oblicz w jakim stosunku mas połączone są ze sobą pierwiastki w zwiążkach:
a) tlenku wapnia
b) bromek magnezu
c) tlenek azotu

2) Podczas prażenia wapnia otrzymano 112g wapnia palonego i 88g tlenku węgla (IV). Ile gramów wapnia poddano prażeniu?

3) W wyniku reakcji sodu z kwasem fosforowym(V) wydzieliło się 2g wodoru. Jaką ilość sodu zużyto do reakcji ?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-22T00:39:37+01:00
/ - kreska ułamkowa

Zad 1
a) Tlenek wapnia - CaO
masa wapnia - 40u
masa tlenu - 16u

40/16 = 20/8 = 10/4 = 5/2 = 5:2

b) bromek magnezu - MgBr₂
masa magnezu - 24u
masa bromu - 80u

24/80 = 12/40 = 6/20 = 3/10 = 3:10

c) tutaj klopsa zrobiłaś! Jest AŻ pięć tlenków azotu! N₂O, NO, N₂O₃, NO₂, N₂O₅.
Nie podałaś wartościowości, więc nie mam zamiaru zgadywać o jaki tlenek chodzi.

Zad 2
Zadanie proste jak barszcz. Jak się zna prawo zachowanie masy oczywiście. Prawo zachowania masy brzmi: masa substratów jest równa masie produktów, i na odwrót.
Tak więc skoro podczas prażenia wapienia otrzymaliśmy 122g tlenku wapnia i 88g dwutlenku węgla to prażeniu uległo 200g wapienia.
122g+88g = 200g

Zad 3
U góry są masy cząsteczkowa, a na dole dane z zadania (oczywiście ta reakcja to bez kropek, ja tak piszę żeby mi się zapis nie pochrzanił)
138u................................6u
6 Na + 2 H₃PO₄ -> 2 Na₃PO₄ + 3 H₂
x.....................................2g

Z proporcji:
x = 138u*2g/6u = 46g

Zużyto 46g do reakcji.1 2 1