1.podane cechy organizmów zamaluj odpowiedniki kolorami gdzyby-zielony, porosty-żółty

-rozmnażanie przez zarodniki,
-ciało zbudowane tylko za strzępek,
-ciało zbudowane z komórek grzyba i glonów,
-cudzożywność,
-przeprowadzanie fotosyntezy,
-wskaźniki czystości powietrza.

2.Na podstawie informacji zawartych w tekście źródłowym wykonaj następujące polecenia.

W Bałtyku występuje ponad 700 gatunków wchodzących w skład fitoplanktonu. Są to głównie okrzemki (Diatomophyceae), bruzdnice (Dinophyceae) oraz sinice (Cyanophyceae). Zauważyć można również bardzo wyraźną zmienność sezonową. Wiosną, kiedy jest coraz więcej światła słonecznego, a woda ociepla sie i znajduje sie w niej dużo biogenów, rozpoczyna sie zakwit okrzemek, a zaraz po nim bruzdnic. Zakwity te mogą być bardzo intensywne-w sprzyjających warunkach liczebność fitoplanktonu może sięgać kilkuset milionów osobników na m3 wody. Latem w miarę wzrostu temperatury wód oraz wyczerpania się substancji odżywczych, okrzemki ustępują miejsca sinicom, zdolnym często asymilować azot atmosferyczny. Bardzo intensywne zakwity sinic obserwowane w ostatnich latach są zjawiskiem niekorzystnym, gdyż wśród nich znajduje sie wiele gatunków toksycznych. Jesień to pora ponownego panowania okrzemek reprezentowanych jednak przez inne gatunki niż wiosną. Mogą również pojawiać sie zakwity bruzdnic. Zimą liczebność fitoplanktonu jest bardzo niska- większość gatunków przeczekuje ten niekorzystny okres w postaci form przetrwalnych.

c) Omów sezonową zmienność w składzie fitoplanktonu.

3.Zaznacz prawidłowe zakończenie zdania.
Wszystkie grzyby są:
-saprofitami,
-pasożytami,
-heterotrofami,
-Autotrofami.

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-21T22:13:28+01:00
- rozmnażanie przez zarodniki - grzyby
- ciało zbudowane tylko ze strzepek - grzyby
- ciało zbudowane z komórek grzyba i glonów - porosty
cudzozywnośc - grzyby
- fotosynteza porosty
- wskaznik czystości powietrza - porosty

2. Wiosna w wodzie jest najwiecej okrzemków, a zaraz po nich bruzdnic. Latem w miare wzrostu temeratury okrzemki ustepuja sinicom. Jesienia okrzemki znowu zaczynaja zakwitac ale inne gatunki, moze pojawić sie zakwit bruzdnic.

3.Wszystkie grzyby sa heterotrofami.
29 4 29
2009-11-21T22:15:48+01:00
Rozmnażanie przez zarodniki - grzyby
ciało zbudowane tylko za strzępek - grzyby
ciało zbudowane z komórek grzyba i glonów - porosty
cudzożywność - grzyby
przeprowadzanie fotosyntezy - porosty
wskaźniki czystości powietrza - porosty

zad 2 c

wiosna - wiosna zaczyna sie zakwit okrzemek a zaraz po nim bruzdnic. Liczebność fitoplanktonu może sięgać kilkuset milionów osobników na m3 wody

lato - latem gdy temperatura sie ociepla okrzemki ustępują miejsca sinicom poniewaz niema substancji odzywczych.Sinici zdolne sa często asymilować azot atmosferyczny
jesien - Jesień to pora ponownego panowania okrzemek reprezentowanych jednak przez inne gatunki niż wiosną. Mogą również pojawiać sie zakwity bruzdnic.

zima - Zimą liczebność fitoplanktonu jest bardzo niska- większość gatunków przeczekuje ten niekorzystny okres w postaci form przetrwalnych


zad 3

Wszystkie grzyby są pasożytami
25 3 25