Odpowiedzi

2011-08-02T11:37:02+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

ClO2...........Cl2 + 2O2---->2ClO2
MnO2.........Mn + O2---->MnO2
Pt(OH)2......PtCl2 + 2KOH---->Pt(OH)2 + 2KCl
Sr(OH)2.......SrO + H2O---->Sr(OH)2
HClO4.........Cl2O7 + H2O---->2HClO4
K3PO4.........6K2O + P4O10---->4K3PO4
Mn(NO3)2....MnO + 2HNO3---->Mn(NO3)2 + H2O
Al2(SO4)3....Al2O3 + 3SO3---->Al2(SO4)3

2 3 2
2011-08-02T11:53:24+02:00

a) ClO₂

Cl₂ + 2 O₂ ⇒ 2 ClO₂


b) MnO₂

Mn + O₂ ⇒ MnO₂


c) Pt(OH)₂

PtCl₂ + 2 NaOH ⇒ Pt(OH)₂ + 2 NaCl


d) Sr(OH)₂

SrO + H₂O ⇒ Sr(OH)₂


e) HClO₄

Cl₂O₇ + H₂O ⇒ 2 HClO₄


f) K₃PO₄

6 K + 2 H₃PO₄ ⇒ 2 K₃PO₄  + 3 H₂


g) Mn(NO₃)₂

Mn + 2 HNO₃ ⇒ Mn(NO₃)₂ + H₂


h) Al₂(SO₄)₃

2 Al + 3 H₂SO₄ ⇒ Al₂(SO₄)₃ + 3 H₂