Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-21T21:37:44+01:00
D=1,23g/cm3 co przeliczamy na dm3 (mnożymy razy 1000) czyli 1230g/dm3
zakładamy że 150cm3 wody waży 150g
czyli po rozpuszczeniu mamy 50+150=200g
Cp=ms/mr=50/200=0,25
Cm=Cp*d/M
d-gestość
M- masa molowa, dla CaCl2 wynosi 111g/mol
Cm=0,25*1230/111=2,77 mol/dm3