1. Średnia powierzchnia stopy wynosi 100cm². Oblicz ciśnienie jakie wywiera na podłoże człowiek o masie 80kg.

2.Pole powierzchni ostrza igły wynosi 0,05cm². Oblicz ciśnienie jakie wywiera igła, gdy działamy na nią siłą 5N.

3.Oblicz ciśnienie hydrostatyczne wywierane na dno butelki o powierzchni dna 50cm², zawierającej 1L wody. Gęstość wody 1000kg/m³

2

Odpowiedzi

2009-11-21T21:46:02+01:00
1. Średnia powierzchnia stopy wynosi 100cm². Oblicz ciśnienie jakie wywiera na podłoże człowiek o masie 80kg.
Dane
m= 80kg więc Fn = 800N
s = 100cm2
Rozw
1. Obl ciśnienie

p= Fn / s = 800N / 100 cm2 = 800 Pa (paskali)

2. Pole powierzchni ostrza igły wynosi 0,05cm². Oblicz ciśnienie jakie wywiera igła, gdy działamy na nią siłą 5N.
Dane
Fn = 5N
s = 0,05cm2 = 0,0000005 m2
Rozw:
1. Obl ciśnienie
p = Fn / s = 5N / 0,0000005m2 = 10 000 000 Pa = 10 000 kPa = 100 mPa

3.Oblicz ciśnienie hydrostatyczne wywierane na dno butelki o powierzchni dna 50cm², zawierającej 1L wody. Gęstość wody 1000kg/m³
Dane
s = 50cm2
v= 1l
ρ= 1000kg/m3 = 1g/cm3
m = 1 kg
więc Fn = 10N
Rozw:

1. Obl ciśnienie
p = Fn / s
ρ= 10N / 50 cm2 =0,20 Pa
7 3 7
2009-11-21T22:18:54+01:00
1.
S=100 cm^2=10^-2 m^2
p=F/S
F=m*g
p=(m*g)/S
p=(80 kg * 10 m/s^2)/10^-2
p=800 * 10^2 Pa
p= 80 * 10^3 Pa = 80 hPa

2.
s=0.05 cm^2 = 5 * 10^-6 m^2
F= 5N
p=F/S
p=5N/(5 * 10^-6 m^2)
p=10^6 Pa = 1MPa

3.
V=1l = 1000 cm^3
g=10 m/s^2
ρ=1000 kg/m^3
S=50 cm^2
p=ρ*g*h
V= S*h
h=V/S
h=(1000 cm^3)/(50 cm^2)
h=20 cm = 0.2 m
p=1000 kg/m^3 * 10 m/s^2 * 0.2 m
p= 2000 Pa = 2 kPa
1 5 1