Bardzo proszę o pomoc

1. Oblicz zmianę pędu ciała, jeżeli działa na nie siła wypadkowa o wartości 16N w czasie 5s

2. Na ciało o masie 2kg, poruszające się z prędkością początkową 1 m/s, działa stała siła o wartości 6 N w czasie 3 s. Oblicz prędkość ciała po tym czasie.

1

Odpowiedzi

2010-12-03T14:46:18+01:00

Witaj :

dane:  Δt=5s,  F=16N,

szukane: Δp

-----------------------------------------------------------

zadanie 1.

--- I sformułowanie II ZDN: F = ma  lub  a = F/m

---II sformułowanie II ZDN wyprowadza się ze sformułowania I:

F = ma = m*Δv/Δt

F*Δt = Δ(mv) = Δp....popęd siły F = zmianie pędu Δp

 

Δp = FΔt

Δp = 16N*5s = 80 kgm/s

Zmiana pędu wynosi 80 kgm/s.

 

zadanie 2.

dane: m=1kg,  v₀=1m/s,  F=6N,  t=3s

szukane:

--------------------------------------------------

v = v₀ +at..........a = F/m

v = v₀ + F*t/m = 1m/s + 6N*3s/2kg = 10m/s

Szukana prędkość wynosi 10m/s.

 

Semper in altum...............................pozdrawiam :)