Mały tłok podnośnika hydraulicznego pod działaniem siły o wartości 200N przesunął się o 20 cm. Powierzchnia małego tłoka wynosi 10cm² a dużego 40cm². Ile wynosi masa ciała podniesionego przez duży tłok? Na jaką wysokość zostało to cialo podniesione?

1

Odpowiedzi

2009-05-17T19:18:17+02:00
F₁=200N
S₁=10 cm² h₁= 20cm
S₂=40 cm²

a)
p₁=p₂
F1/S1=F2/S2
F2=(F1*S2)/S1 F2=m2*g

m2*g=(F1*S2)/S1
m2= (F1*S2)/(S1*g)

m2=(200*40)/(10*10)
m2=8000/100
m2=80kg

b)
V1=V2
S1*h1=S2*h2

h2= (S1*h1) / S2
h2= (10 * 20) / 40
h2= 200/40
h2= 5cm
2 3 2