Równolegle do siebie, w tym samym kierunku, poruszają się; pociąg o długości I=200m mający szybkość V=36 km/h oraz samochód jadący z szybkością V=72 km/h. Oblicz czas, po którym samochód wyprzedzi pociąg oraz drogę, jaką w tym czasie przebędzie.

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-21T22:12:09+01:00
Dane
v1 = 36km/h = 10 m/s
v2 = 72km/h = 20 m/s
więc
v wyprzedzająca = 20 - 10 = 10m/s

1. Obl czas
v = s/t
s = v*t
t = s / v
t = 200m / 10m/s = 20s

2. Droga
s = v* t = 20m/s * 20s = 400m
2009-11-21T22:17:44+01:00
Dane:
l = 200m = s
v1 = 72km/h
v2 = 36km/h
Szukane:
t (czas, po którym samochód wyprzedzi pociąg) =?
s (droga, jaką przebedzie samochód podczas wyprzedzania pociągu) = ?

v = v1 - v2
v = 36 km/h = 10 m/s
t = 200m/10 m/s = 20 s

Samochód wyprzedzi pociąg w czasie 20 s.

s = 20 m/s x 20 s = 400 m

Samochód przebędzie w tym czasie drogę 400m.