Odpowiedzi

2009-11-21T22:43:42+01:00
27⁵/₃+(¹/₁₆)¼=27⁵/₃+ ¹/₂= 27¹⁰/₆+ ³/₆= 27¹³/₆= 29⅙
√2*4⅓*8⅓= √2*¹³/₃*²⁵/₃= ³⁸/₃√2= 12⅔√2