Odpowiedzi

2009-11-21T23:47:02+01:00
1.a
2.d
3.b
5.b
6.b
7.a
8.c
9.b
10. b albo c
11.d
12.a
ale nie wiem czy wszystkie odpowiedzi są dobre
2009-11-21T23:55:25+01:00
1. 4x + 10y = 2 /×7
7x + 15y = -3 /×(-4)

28x + 70y = 14
-28x + 60y = 12
10y = 26 /÷10
y = 2,6

4x + 26 = 2
4x = -24 /÷4
x = -6
odp.B

2. x² + 3x - y² - 3y = (x-y)(x+y)
4x + 3y = 2

x² + 3x - y² - 3y = x²-y²
4x + 3y = 2

3x - 3y = 0
4x + 3y = 2
7x =2 /:7
x = 2/7

4 × 2/7 + 3y = 2
8/7 + 3y = 2
3y = 6/7 /÷3
y = 2/7
ODP.A.

3. 2x - 3y =6
1/2y + 1 =1/3x

2x - 3y =6
1/2y -1/3x = -1 /×6
2x - 3y =6
3y -2x = -6
0 = 0
ODP. A

4.wystarczy odp. B

5.wystarczy odp. B.

6.wystarczy odp. B

7. x + 5 = 10
10:2=5
5+1=6
ODP. B

8.x + y = 135 /×(-0,9)
0.9x + y +2 =125

-0,9x - 0,9y = -121,5
0.9x + y +2 =125
0,1y = 1.5 /:0,1
y= 15
135- 15 = 120
ODP. C

9.wystarczy odp. B

10. y + x = 2x + 1
x + 2y + 5 = 2(2x+1)

y + x = 2x + 1
x + 2y + 5 = 4x+2

y - x = 1 /×(-3)
-3x + 2y = -3

-3y + 3x = -3
-3x + 2y = -3
-y = -6 /×(-1)
y = 6
6 - x = 1
x = 5
Obw. 6 × (2 × 5 + 1) = 66
ODP. B
11. 7k + 6g = 1,2 /*3
3k + 4g = 0.7 /*(-7)
21k + 18g = 3.6
-21k -28g = -4.9
-10g = -1.3 /:(-10)
g = 0,13
3k + 0,52 = 0,7
3k = 0,18 /:3
k = 0,06
130-60 = 70
ODP. D

12. x+y = 1,5 /*(-0,925)
0,925x + 0,800y =0,850 * 1,5
-0,925x-0,925y - -1,3875
0,925x + 0,800y =1,275
-0,125y = -0,1125 /:(-0,125)
y = 0,9
x + 0.9 = 1.5
x = -0.6
ODP.B