Proszę ,pomóżcie! Z


Zad1
które z podanych zdań zawiera prawdziwą informację dotyczącą soli:
a)wiele soli wchodzi w skład skorupy ziemskiej
b)niektóre sole nudują tkankę kostną
c)w wodach mórz i oceanach znajdują się rozpuszczone sole
d)wszystkie są prawdziwe


W którym punkcie wpisano tylko sole
a)chlorek sodu,kwas siarkowy(VI),wodorotlenek potasu
b)chlorek sodu,węglan wapnia,siarczek magnezu
c)wodorotlenek potasu,węglan wapnia,siarczek magnezu
d)kwas siarkowy (VI),siarczek magnezu,tlenek cynku


Zad3
w próbówce umieszczono wiórki cynku.jaką substancję należy dodać,aby otrzymać chlorek cynku?
a)siarkę
b)kwas solny
c)wodę
d)roztwór wodorotlenku tlenu.

zad4
które z tych związków można użyć do zobojętnienia kwasu solnego
a)kwasu węglowego
b)tlenku sodu
c)chloru
d)wodorotlenku sodu

zad5
w próbówce umieszczono kilka granulek cynku .jaką substancję należy na nie podziałać ,aby wydzielił się roztwór
a)roztworem azotanu(V) sodu
b)wodą destylowaną
c)roztworm chlorku sodu
d)kwasem solnym

zad6
soli nie można otrzymać w reakcji
a)kwasu z wodą
b)kwasu z metalem
c)kwasu z wodortolenkiem
d)kwasu z tlenkiem metalu

zad7
napisz 4 równania reakcji otrzymywania NaCl
zad8
opisz na czym polega hutnicza metoda otrzymywania żelaza z rud żelaza
zad9
zapisz równania reakcji(w ujęciu cząsteczkowym,jonowym i jonowym skróconym)
a)zobojętnienia kwasu solnego zasadą potasową
b)strąceniowej przebiegającej między AgNO3 i HCl
3

1

Odpowiedzi

2009-11-22T00:46:14+01:00
1. d
2. b
3. b
4. d - reakcje zobojetniania to reakcje miedzy kwasem i zasadą , czyli wodorotlenkiem
5. d cynk jest za słaby żeby wyprzeć sód z azotanu czy chlorku, reakcja z woda też nie zajdzie; zostaje HCl
6.a jak dodamy wody do kwasu to otrzymamy rozcieńczony kwas a nie sól
7. 2 Na + 2Hcl ->2 NaCl + H₂
Na₂O + 2HCl -> 2NaCl + H₂O
NaOH + HCl -> NaCl + H₂O
2Na + MgCl₂-> 2 NaCl + Mg
9. HCl +NaOH -> NaCl + H₂O
H+ + CL- + Na+ + OH- -> Na+ + Cl- + H₂O
H+ + OH- -> H₂O

AgNO ₃+ HCl -> AgCl(OSAD) + HNO₃
Ag+ + NO₃- + H+ + Cl- -> AgCl + H+ + NO₃-
Ag+ + Cl- -> AgCl(OSAD)
1 5 1