Zad. 1
Bank zwiększył oprocentowanie kredytu z 20% do 21,5%.
a) O ile punktów procentowych zwiększono oprocentowanie kredytu ?
b) O ile procent zwiększono oprocentowanie kredytu ?

Zad. 2
Rada Polityki Pieniężnej na posiedzeniu w styczniu podniosła depozytową stopę procentową (która określa oprocentowanie jednodniowych depozytów składanych przez banki komercyjne w banku centralnym) z 3,5% do 3,75%. Podaj podwyżkę depozytowej stopy procentowej:
a) w punktach bazowych
b) w punktach procentowych
c) w procentach.

Zad. 3
Pewien bank podwyższył oprocentowanie kredytu hipotecznego o 80 punktów bazowych, co oznaczało podwyżkę o 12,5%. Oblicz wysokość oprocentowania kredytu hipotecznego po podwyżce.

W KAŻDYM ZADANIU ZAPISZ WSZYSTKIE OBLICZENIA !!!

2

Odpowiedzi

2009-11-21T23:14:26+01:00
Zad.1.
21.5% - 20%=1.5%
Odp:Oprocentowanie kredytu zwiększono o 1.5 punkta procentowego.
7 3 7
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-22T03:00:31+01:00
1.
a)21,5%-20%=1,5%
b)20%+20%x=21,5%
1,5%=20%x
1,5%/20%=x
x=0,075
7,5%
------------------------------------------------------------------------------
2.
3,5% do 3,75%
a)Punkt bazowy = 1/100 punktu procentowego
3,75%-3,5%=0,25% Punktu procentowego
0,25%*100=25 Punktów bazowych.
b)3,5%*3,5%x=3,75%
3,5%x=0,25%
x=0,25%/3,5%
x≈0,07
7%
c)Patrz obliczenia pkt.a)
------------------------------------------------------------------------------
3.
80 punktów bazowych=0,8 punktu procentowego
x%+12,5x%=x%+0,8%
12,5x%=0,8%
x=0,8%/12,5%
x=0,064
6,4%

6,4%+0,8%=7,2%
20 3 20