Odpowiedzi

2009-11-22T00:03:48+01:00
Wielka Czystka - nazwa okresu historii ZSRR w latach 30. XX wieku, charakteryzującego się szczególnie nasilonym terrorem, skierowanym wobec kadr partyjnych, urzędników, dowódców wojskowych oraz innych osób, oskarżonych o działalność kontrrewolucyjną (nazywano ich wrogami ludu). "Czystkami" nazywano periodyczne kampanie weryfikacji członków partii bolszewickiej. Wielka Czystka była kierowana osobiście przez Józefa Stalina poprzez kierownictwo WKP, NKWD, organy prokuratury i administracyjne kolegia upoważnione do wydawania wyroków (tzw. trójki), czasem sądy wojskowe, terenowe instancje partyjne. Podstawą prawną był art. 58 Kodeksu Karnego RSFSR z 1927 roku (i analogiczne artykuły w KK innych republik), opisujący "zbrodnie kontrrewolucyjne".
1 5 1