Odpowiedzi

2009-05-16T14:44:16+02:00
W wierszu Leopolda Staffa ,,o nauczaniu cnoty,, autor pokazuje swoją filozofie życiową mówiącą iż tym co w życiu jest najważniejsze jest dobro i piękno czyli tytułowa cnota. Jako iż wiersz nosi tytuł ,,o nauczaniu cnoty,, musimy zobaczyć tutaj swoistego nauczyciela w którym to możemy dopatrzyć się autora utworu. Ten właśnie nauczyciel uczy cnoty nie tylko tym co do pewnego rodzaju uczniów mówi ale także swoim życiem. To właśnie życie przepełnione jest cnotą czyli miłością i dbałością o uczniów oraz radością życia co właśnie jest dobre i piękne więc jak napisałam/em wcześniej jest tytułową cnotom.

11 4 11
2009-05-16T14:44:27+02:00
Cnota to piękno i dobro. Tytuł kieruje uwagę na nauczyciela, mistrza, który naucza młodych. Jest to liryka bezpośrednia na co wskazują czasowniki: uczę, czuję, plotę oraz zaimki: moje, ze mną. Podmiot liryczny mówi zatem w 1 os. l. poj. i jest nim nauczyciel. Prowadzi on monolog, w którym opisuje jak naucza. Filozofia życia poety polega na kochaniu cnut i cieszeniu się życiem. Należy żyć pięknie i pomagać innym, by razem z tobą poprzez naukę tej filozofii obdarowywali siebie wzajemnie miłością i radowali życiem.
5 1 5