Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-22T01:03:28+01:00
Żeby z roztworu nasyconego otrzymać roztwór nienasycony, można:
1) podnieść temperaturę roztworu lub
2) dolać wody

Żeby z roztworu nienasyconego otrzymać roztwór nasycony, można:
1) obniżyć temperaturę roztworu lub
2) odparować wodę

Rozpuszczalność jest to maksymalna ilość substancji, która może rozpuścić się w rozpuszczalniku (wodzie, alkoholu itp.), natomiast rozpuszczanie to bardziej zdolność danej substancji do reagowania z rozpuszczalnikiem i rozpuszczania się w nim. Jest pewna różnica
38 4 38
2009-11-22T01:12:01+01:00
1.można:
-rozpuścić więcej substancji
-dodać rozpuszczalnik
-podgrzać roztwór
2.można otrzymać po przez:
-zmniejszyć temperaturę
-oziębić roztwór
-dodać substancji rozpuszczonej
-odparować rozpuszczalnik
3.Rozpuszczanie jest to zjawisko fizyczne polegające na wymieszaniu się dwóch różnych substancji; to znaczy rozpuszczalnika i substancji rozpuszczonej.
Rozpuszczalność informuje nas ile danej substancji rozpuszcza się w 100g.wody.
Szybkość rozpuszczania zależy od:
-temperatury rozpuszczalnika
-czynników mechanicznych
-rozdrobnienia
Różnica między rozpuszczalnością,a szybkością rozpuszczania jest również to jakiej substancji użyjemy jako rozpuszczalnika,a jakiej substancji użyjemy jako substancji rozpuszczanej.
17 3 17